Groen Erfgoedzorg

Bodem en water

Een goede bodem en de juiste waterkwaliteit en grondwaterstand zijn essentieel voor groen erfgoed. Op deze site komt hier informatie over goed bodem- en waterbeheer.