Groen Erfgoedzorg

Kennis

Groene monumenten kennen vaak een bijzondere cultuurhistorische en ecologische gelaagdheid. Beplanting verandert voortdurend, het groeit, wordt ouder, vervalt en wordt vervangen. Het huidige karakter van de oorspronkelijke aanleg is ontstaan door de wijze van beheer door de eeuwen heen en de periodieke aanpassingen aan de wensen van de tijd. 

Langdurige instandhouding vraagt om inzicht in de historische aanleg en ontwikkeling en een goede visie voor de toekomst. Hiermee kunnen weloverwogen keuzes worden gemaakt voor onderhoud en restauratie. 
Alle betrokkenen, de eigenaar, de onderzoeker, de landschapsarchitect, de beheerder, de adviseur, de toezichthouder, de tuinbaas en de uitvoerend hovenier of groenaannemer werkt met inbreng van eigen kennis en vaardigheden aan het herstel en onderhoud van het groen erfgoed. Een goede samenwerking en afstemming van de verschillende rollen en verantwoordelijkheden is naast toereikende vakkennis essentieel voor de uitvoeringskwaliteit. 

Kennis en ervaring in erkenningsregelingen

ERM wil de kwaliteit van de werkzaamheden bij het restaureren van (gebouwde en groene) monumenten bevorderen. ERM tracht dit doel te bereiken door het maken en actueel houden van duidelijke werkafspraken over de uitvoering van restauratiewerkzaamheden. De uitwerking hiervan vindt onder meer plaats in erkenningsregelingen. Binnen de erkenningsregelingen wordt steeds aandacht besteed aan het opleiden en bijscholen van medewerkers en de prestaties in de onderhouds- en restauratiepraktijk.  

  

Opleidingen en cursussen

Door verschillende organisatie en instellingen worden regelmatig vakgerichte cursussen en opleidingen georganiseerd voor groen erfgoed. De uitvoeringsrichtlijnen van ERM zijn geïntegreerd in de lesstof van de verschillende cursussen.  

Actueel aanbod: 

'Historische tuinen in theorie en praktijk' : een 4-daagse cursus gericht op basiskennis voor voorbereiding en uitvoering werkzaamheden in groen erfgoed georganiseerd door het Gelders Restauratie Centrum i.s.m. Provincie Gelderland, deze cursus wordt in september-oktober 2020 weer aangeboden

'Stinzenplanten in het historisch groen': een cursus van 1 dag over deze bijzondere groep cultuurhistorische beplanting. De cursus is bedoeld voor hoveniers en beheerders en gericht op instandhouding, aanleg en onderhoud. Organisatie: Gelders Restauratie Centrum i.s.m. Provincie Gelderland, deze cursus wordt in het voorjaar van 2020 weer aangeboden

'Groen erfgoed' : Bachelorcursus georganiseerd door Hogeschool Utrecht in samenwerking met Vereniging Kennisontwikkeling Groen Erfgoed in 2 modules van 10 collegedagen. Niveau HBO.
Module 1 - Analyse en waardering van groen erfgoed, in april-juni 2020
Module 2 - Instandhouding en ontwikkeling van groen erfgoed, in september-november 2020 

'Vrijwilliger Historisch Groen': een cursus van drie of vier dagen voor vrijwilligers die werken in in historische tuinen en parken en hun basiskennis op dit gebied willen vergroten. De cursus wordt georganiseerd door de Stichting Kennisontwikkeling Groen Erfgoed in samenwerking met verschillende provinciale organisaties. Deze cursus wordt waarschijnlijk in het voorjaar 2020 weer aangeboden op meerdere locaties.  

In ontwikkeling: 

'Instandhouding en beheer van historische  bossen’ : een cursus van 3-4 dagen in en bij oude historische boskernen. De cursus is bedoeld voor onderzoekers en beheerders. Organisatie: Stichting Kennisontwikkeling Groen Erfgoed i.s.m. Ecologisch adviesbureau Maes in 2020.