Groen Erfgoedzorg

Richtlijnen groen erfgoed

Richtlijnen Tuinhistorisch Onderzoek (URL 6001) 
Deze richtlijnen beschrijven het systematisch verrichten van tuinhistorisch onderzoek en het vaststellen van de cultuurhistorische waarden van een groene aanleg. De richtlijnen zijn vooral bedoeld voor eigenaren, onderzoekers en adviseurs van groen erfgoed. 

Uitvoeringsrichtlijn Hovenierswerk historische tuinen en parken (URL 6010) 
Hierin worden de meest voorkomende onderhoudswerkzaamheden in een historische aanleg beschreven en de daarvoor belangrijke randvoorwaarden en aandachtspunten. Deze richtlijn is geschreven voor eigenaren, beheerders, tuinbazen en hoveniers. 

Beoordelingsrichtlijn Groen Erfgoed (BRL 6000) 
In deze richtlijn wordt de kwaliteitsborging van uitvoerende werkzaamheden in groen erfgoed beschreven. De BRL is bedoeld voor bedrijven, werkzaam in de groene sector, die zich willen onderscheiden met een certificaat Erkende Restauratie Kwaliteit Groen Erfgoed.

Informatieblad Hovenierswerk historische tuinen en parken (URL6010)  

Overige ERM richtlijnen voor gebouwde monumenten