Groen Erfgoedzorg

Richtlijnen groen erfgoed

Beoordelingsrichtlijn Groen Erfgoed (BRL 6000)
In deze richtlijn wordt de kwaliteitsborging van uitvoerende werkzaamheden in groen erfgoed beschreven. De BRL is bedoeld voor bedrijven, werkzaam in de groene sector, die zich willen onderscheiden met een certificaat Erkende Restauratie Kwaliteit Groen Erfgoed.

Richtlijnen Tuinhistorisch Onderzoek (URL 6001)
Deze richtlijnen beschrijven het systematisch verrichten van tuinhistorisch onderzoek en het vaststellen van de cultuurhistorische waarden van een groene aanleg. De richtlijnen zijn vooral bedoeld voor eigenaren, onderzoekers en adviseurs van groen erfgoed.

Uitvoeringsrichtlijn Hovenierswerk historische tuinen en parken (URL 6010)
Hierin worden de meest voorkomende onderhoudswerkzaamheden in een historische aanleg beschreven en de daarvoor belangrijke randvoorwaarden en aandachtspunten. Deze richtlijn is geschreven voor eigenaren, beheerders, tuinbazen en hoveniers.

Model Kwaliteitshandboek BRL 6000 Groen Erfgoed

Informatieblad Beoordelingsrichtlijn Groen Erfgoed (BRL 6000)

Informatieblad Tuinhistorisch onderzoek (URL 6001)

Informatieblad Hovenierswerk historische tuinen en parken (URL 6010)

Kijk hier voor de ERM richtlijnen voor gebouwde monumenten