Groen Erfgoedzorg

Regelgeving

Toepasselijke regelgeving op hovenierswerkzaamheden in groen erfgoed

Hieronder treft u regelgeving aan die van toepassing kan zijn op werkzaamheden met betrekking tot groene cultuurgoederen en groene monumenten. Volledigheid kan niet worden gegarandeerd, maar hiermee is wel de meest voorkomende regelgeving behandeld. Regelgeving verandert voortdurend, dus wij vragen u alert te blijven. Veel gemeentelijke websites voorzien in actuele informatie of verwijzen daarvoor naar andere websites. In 2021 treedt (naar verwachting) de Omgevingswet in werking.  In deze wet worden alle wetten in het domein van de fysieke leefomgeving samengebracht. Daarmee zal ook onderstaande regeling ingrijpend veranderen, onder andere door het vervallen van de Monumentenwet 1988 De Erfgoedwet blijft bestaan.

> Bescherming van monumentale groene waarden

> Bescherming van natuurwaarden

> Bescherming van de water en bodem

 

  
Regelgeving beschermt monumenten, natuur en landschap, water en bodem tegen schade door al dan niet opzettelijk handelen.