Groen Erfgoedzorg

Regelgeving

Net als bij gebouwde monumenten is de gemeente in de meeste gevallen de instantie die verantwoordelijk is voor het toezicht op werkzaamheden (onderhoud, wijzigingen) in groene monumenten. De bescherming van groene monumenten bestaat uit:

  • de aanwijzing tot beschermd monument (rijksmonument, provinciaal of gemeentelijk monument);
  • de verplichting om een vergunning aan te vragen voor werk (onderhoud of wijzigingen) in een groen monument dat de monumentale waarde aantast.

Groene monumenten zijn vaak ook om andere redenen dan hun cultuurhistorische waarden van groot belang. Denk aan natuurwaarden, bodem en water of de relatie met de gebouwde omgeving. Daarom is het van belang om ook andere regels in het oog te houden bij werk aan groene monumenten.
Op de volgende pagina's een overzicht van de regelgeving die van belang is bij het beschermen van groen erfgoed:

> Bescherming van groene monumentale waarden

> Bescherming van natuurwaarden binnen een groen monument

> Bescherming van bodem & water binnen een groen monument

 

  
Regelgeving beschermt monumenten, natuur en landschap, water en bodem tegen schade door al dan niet opzettelijk handelen.