Groen Erfgoedzorg

Links

Hieronder staan links van informatieve sites en informatiebronnen met betrekking tot groen erfgoed:

Websites van organisaties

Erfgoedwet
De erfgoedwet beschermt samen met de Omgevingswet ons cultureel werfgoed. 
informatie over erfgoedwet
tekst erfgoedwet

Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed
De RCE draagt zorg voor het behoud en de bescherming van al het cultureel erfgoed in Nederland en is een belangrijk kennisinstituut op dit gebied. De Rijksdienst vormt zo een brug tussen wetenschap, praktijk en beleid.   
dossier groen erfgoed

Platform groen erfgoed
Het Platform Groen erfgoed is een open platform voor iedereen die vanuit zijn of haar beroep te maken heeft met groen erfgoed.

Stichting Kastelen, Buitenplaatsen, Landgoederen (sKBL)
Informatieve website over kastelen, buitenplaatsen en landgoederen  

Provincie Gelderland, Duurzame landgoederen
Informatie over historische landgoederen, Routekaart en Tips en trucs 

Register Kennis en Kunde
De kwaliteitsregeling Kennis&Kunde is in Gelderland ontwikkeld door de provincie Gelderland, stichting Monumentenwacht Gelderland en andere deskundigen uit de restauratiepraktijk.

Uitgangspunten behoud en restauratie

ERM Restauratieladder

Om alle betrokkenen bij onderhoud en restauraties te helpen heeft de stichting ERM de restauratieladder ontwikkeld. Het geeft een voorkeursvolgorde voor het type ingreep in een monument.

Charter van VenetiĆ« en Charter van Florence (1981)

Kaarten en archieven

Beeldbank Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed
In de beeldbank van de RCE staan foto's van gebouwd en groen erfgoed, archeologie, landschappen, de Kunstcollectie en de collectie Kadastrale Kaarten 1811-1832. Inmiddels zijn ook collecties van derden zichtbaar in onze Beeldbank.

Digitale atlas groen erfgoed
Website van de RCE over het Nederlandse cultuurlandschap met interactieve GIS kaarten

Speciale collecties Wageningen Universiteit 
De Speciale Collecties van de bibliotheek van Wageningen University & Research beheert ruim 40 oeuvres met ontwerpen van de belangrijkste Nederlandse tuin- en landschapsarchitecten, en oude prenten, documentatie en boeken over dit vakgebied. Het beeldmateriaal wordt toegankelijk gemaakt in de databank TUiN, ten behoeve van restauratie, onderhoud en behoud van de Nederlandse tuinen en parken. Tevens zijn moderne publicaties over de historie van de tuinen en landschapsarchitectuur te vinden in de bibliografische databank Groen Erfgoed.

HISGIS
De website van HisGis bevat een groot aantal historische kaarten en documenten (HIS) gekoppeld aan een Geografisch informatiesysteem (GIS)

Topotijdreis
Interactieve website van het Kadaster over 200 jaar topografie.

Kaartenkamer Wildernis
een digitale kaartenbibliotheek met een schat aan informatie 

Algemeen

Handboek Cultuurhistorisch beheer
Minkjan,P.,H. Baas, H. Renes en P. Veen (2006):  als PDF te verkrijgen via  http://cultureelerfgoed.academia.edu

Methodologie voor het beheer van historische tuinen en parken in Vlaanderen 
Van Driessche, T., P. Van den Bremt, (2015). Brussel: Onroerend Erfgoed

Handleiding voor het beheer van historische dreven en wegbeplantingen
Van Driessche, T., P. Van den Bremt, Smets, K. (2017). 

Flora en Fauna

Wet natuurbescherming

Verspreidingsonderzoek Flora en Fauna
Gegevens over voorkomen en verspreiding van flora en fauna 
www.waarneming.nl
www.verspreidingsatlas.nl 

Gedragscode bosbeheer/ gedragscode natuurbeheer
gedragcode van Vereniging van bos- en natuurterrein eigenaren (VBNE) voor werken in natuurgebieden

Gedragscode Bestendig Beheer en Ruimtelijke ontwikkeling
Gedragscode van Stadswerk en branchevereniging VHG voor bestendig beheer en onderhoud van groenvoorzieningen en natuurterreinen

Waterpartijen, verhardingen en tuinelementen
 

Omgaan met objecten in tuinen en parken
Dit informatieblad van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed bevat reinigingstips en andere aanbevelingen om verval en schade aan objecten in parken en tuinen te voorkomen.

Kunst in de kou
Deze publicatie van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed laat zien welke risico's buitencollecties kunnen lopen, en hoe schade wordt voorkomen en hersteld.

Bomen, heesters, kruidachtigen en stinzenplanten

Hakhout
Jansen, P. en L.C. Kuiper (2001).  Wageningen: Stichting Bos en Hout. 

Betekenis en beheer van bomen en heesters als cultuurhistorisch erfgoed
Maes, B. (2011). , Praktijkreeks Cultureel Erfgoed nr. 37, 2011. Den Haag: SDU Uitgevers. 

Praktijkadvies boomveiligheid in bos en natuur
Uitgave Vereniging Bos- en natuurterreineigenaren

Handboek Hoogstamfruit
Uitgave Landschapsbeheer Gelderland

Pomologia
Digitaal toegankelijke gemaakte publicatie over historische fruitrassen van het baanbrekende werk van Johann Hermann Knoop uit 1758.

Stinzenflora monitor
De Stinzenflora-monitor is een hulpmiddel om te zien waar, wanneer welke soort stinzenplant in Friesland bloeit.

App Stinzenflora
Een zeer complete app met prachtige foto's van de originele Stinzenflora van Nederland gemaakt door Heilien Tonckens en natuurfotograaf Wil Leurs. Gratis te downloaden voor android