Groen Erfgoedzorg

Links

Hieronder staan links van informatieve sites en informatiebronnen met betrekking tot groen erfgoed:

Websites van organisaties

Erfgoedwet: http://wetten.overheid.nl/BWBR0037521/2016-07-01

Rijksdiens voor Cultureel Erfgoedhttps://cultureelerfgoed.nl/dossiers/groen-erfgoed 
en https://landschapinnederland.nl/over-landschap/groen-erfgoed

Platform groen erfgoed: https://cultureelerfgoed.nl/dossiers/groen-erfgoed/platform-groen-erfgoed

Register Kennis en Kundehttp://kennisenkunde.info/register

Uitgangspunten behoud en restauratie

Charter van VenetiĆ« en Charter van Florence (1981)  https://www.icomos.org/charters/gardens_e.pdf 

Provincie Gelderland, Duurzame landgoederen:  Routekaart en Tips en trucs http://www.duurzamelandgoederen.nl/home/Monumentaal_groen 

Kaarten en archieven

Beeldbank Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed: http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/

Speciale collecties Wageningen Universiteithttps://www.wur.nl/en/Library/Special-Collections/Garden-and-landscape.htm

Digitale atlas groen erfgoed: https://landschapinnederland.nl/kaart-groen-erfgoed

Hisgis: http://www.hisgis.nl/

Topotijdreis: http://www.topotijdreis.nl/

Kaartenkamer Wildernis www.wildernis.eu/chart-room/

Algemeen

Handboek Cultuurhistorisch beheer. Minkjan,P.,H. Baas, H. Renes en P. Veen (2006):  als PDF te verkrijgen via  http://cultureelerfgoed.academia.edu

Methodologie voor het beheer van historische tuinen en parken in Vlaanderen. Van Driessche, T., P. Van den Bremt, (2015). Brussel: Onroerend Erfgoed. digitaal op  https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/methodologie-voor-het-beheer-van-historische-tuinen-en-parken-in-vlaanderen

Handleiding voor het beheer van historische dreven en wegbeplantingen. Van Driessche, T., P. Van den Bremt, Smets, K. (2017). digitaal op https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/HAOE/14/HAOE014-001.pdf 

Vrijwilligers werk

Veilig werken (instructiebladen/Arbo-wet) en maatschappelijke stages http://www.vbne.nl

Stappenplan en aandachtspunten bij het oprichten van een vrijwilligersgroep Historische tuinen: http://www.landschaperfgoedutrecht.nl/media/uploads/files/Rapport_Extra_handen_voor_uw_historische_tuin_-_Stappenplan_2016

Flora en Fauna

Wet natuurbescherming https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/wet-natuurbescherming

Verspreidingsonderzoek Flora en Fauna www.waarneming.nl en www.verspreidingsatlas.nl 

Gedragscode bosbeheer/ gedragscode natuurbeheer, VPHB Vereniging van bos- en natuurterrein eigenaren (VBNE) : https://www.vbne.nl/productdetails/gedragscode-bosbeheer-2010-2015

De Flora- en faunawet gedragscode van Stadswerk en branchevereniging VHG voor bestendig beheer en onderhoud van groenvoorzieningen en natuurterreinen:  http://www.stadswerk.nl/Themasenprojecten/Natuurlijkgroen/floraenfaunawet/GedragscodeBestendigBeheer/default.aspx

Waterpartijen, verhardingen en tuinelementen 

Omgaan met objecten in tuinen en parken. Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.  https://cultureelerfgoed.nl/publicaties/omgaan-met-objecten-in-tuinen-en-parken

Kunst in de kou. Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.  http://cultureelerfgoed.nl/publicaties/kunst-in-de-kou 

Bomen, heesters, kruidachtigen en stinzenplanten

Hakhout. Jansen, P. en L.C. Kuiper (2001).  Wageningen: Stichting Bos en Hout. http://www.probos.nl/images/pdf/boeken/ScanboekHakhout.pdf

Betekenis en beheer van bomen en heesters als cultuurhistorisch erfgoed. Maes, B. (2011). , Praktijkreeks Cultureel Erfgoed nr. 37, 2011. Den Haag: SDU Uitgevers. http://www.ecologischadviesbureaumaes.nl/395.pdf

Praktijkadvies boomveiligheid in bos en natuur. Vereniging Bos- en natuurterreineigenaren. PDF  https://www.vbne.nl/productdetails/praktijkadvies-boomveiligheid-in-bos-en-natuur

Handboek Hoogstamfruit. Landschapsbeheer. Pdf , https://landschapsbeheergelderland.nl/wp-content/uploads/Deel-1-Basiskennis-Hoogstamfruit-emailversieLR.pdf

Pomologia, Knoop, J.H. digitaal op http://library.wur.nl/speccol/fruithof/pomologia/Pomol/HfdMen.htm 

Stinzenflora monitorhttps://www.stinze-stiens.nl/stinzenflora-monitor/

App Stinzenflora, Een zeer complete app met prachtige foto's van de originele Stinzenflora van Nederland gemaakt door Heilien Tonckens en natuurfotograaf Wil Leurs. Gratis te downloaden voor android https://www.nature2u.nl/stinzen-app