Groen Erfgoedzorg

Links

Hieronder staan links van informatieve sites en informatiebronnen met betrekking tot groen erfgoed:

Websites van organisaties

Erfgoedwet: http://wetten.overheid.nl/BWBR0037521/2016-07-01

Rijksdiens voor Cultureel Erfgoedhttps://cultureelerfgoed.nl/dossiers/groen-erfgoed 
en https://landschapinnederland.nl/over-landschap/groen-erfgoed

Platform groen erfgoed: https://cultureelerfgoed.nl/dossiers/groen-erfgoed/platform-groen-erfgoed

Register Kennis en Kundehttp://kennisenkunde.info/register

Uitgangspunten behoud en restauratie

Charter van VenetiĆ« en Charter van Florence (1981)  https://www.icomos.org/charters/gardens_e.pdf 

Provincie Gelderland, Duurzame landgoederen:  Routekaart en Tips en trucs http://www.duurzamelandgoederen.nl/home/Monumentaal_groen 

Kaarten en archieven

Beeldbank Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed: http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/

Speciale collecties Wageningen Universiteithttps://www.wur.nl/en/Library/Special-Collections.htm
De Speciale Collecties van de bibliotheek van Wageningen University & Research beheert ruim 40 oeuvres met ontwerpen van de belangrijkste Nederlandse tuin- en landschapsarchitecten, en oude prenten, documentatie en boeken over dit vakgebied. Het beeldmateriaal wordt toegankelijk gemaakt in de databank TUiN, ten behoeve van restauratie, onderhoud en behoud van de Nederlandse tuinen en parken. Tevens zijn moderne publicaties over de historie van de tuinen en landschapsarchitectuur te vinden in de bibliografische databank Groen Erfgoed.

Digitale atlas groen erfgoed: https://landschapinnederland.nl/kaart-groen-erfgoed

Hisgis: http://www.hisgis.nl/

Topotijdreis: http://www.topotijdreis.nl/

Kaartenkamer Wildernis www.wildernis.eu/chart-room/

Algemeen

Handboek Cultuurhistorisch beheer. Minkjan,P.,H. Baas, H. Renes en P. Veen (2006):  als PDF te verkrijgen via  http://cultureelerfgoed.academia.edu

Methodologie voor het beheer van historische tuinen en parken in Vlaanderen. Van Driessche, T., P. Van den Bremt, (2015). Brussel: Onroerend Erfgoed. digitaal op  https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/methodologie-voor-het-beheer-van-historische-tuinen-en-parken-in-vlaanderen

Handleiding voor het beheer van historische dreven en wegbeplantingen. Van Driessche, T., P. Van den Bremt, Smets, K. (2017). digitaal op https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/HAOE/14/HAOE014-001.pdf 

Vrijwilligers werk

Veilig werken (instructiebladen/Arbo-wet) en maatschappelijke stages http://www.vbne.nl

Stappenplan en aandachtspunten bij het oprichten van een vrijwilligersgroep Historische tuinen: http://www.landschaperfgoedutrecht.nl/media/uploads/files/Rapport_Extra_handen_voor_uw_historische_tuin_-_Stappenplan_2016

Flora en Fauna

Wet natuurbescherming https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/wet-natuurbescherming

Verspreidingsonderzoek Flora en Fauna www.waarneming.nl en www.verspreidingsatlas.nl 

Gedragscode bosbeheer/ gedragscode natuurbeheer, VPHB Vereniging van bos- en natuurterrein eigenaren (VBNE) : https://www.vbne.nl/productdetails/gedragscode-bosbeheer-2010-2015

De Flora- en faunawet gedragscode van Stadswerk en branchevereniging VHG voor bestendig beheer en onderhoud van groenvoorzieningen en natuurterreinen:  http://www.stadswerk.nl/Themasenprojecten/Natuurlijkgroen/floraenfaunawet/GedragscodeBestendigBeheer/default.aspx

Waterpartijen, verhardingen en tuinelementen 

Omgaan met objecten in tuinen en parken. Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.  https://cultureelerfgoed.nl/publicaties/omgaan-met-objecten-in-tuinen-en-parken

Kunst in de kou. Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.  http://cultureelerfgoed.nl/publicaties/kunst-in-de-kou 

Bomen, heesters, kruidachtigen en stinzenplanten

Hakhout. Jansen, P. en L.C. Kuiper (2001).  Wageningen: Stichting Bos en Hout. http://www.probos.nl/images/pdf/boeken/ScanboekHakhout.pdf

Betekenis en beheer van bomen en heesters als cultuurhistorisch erfgoed. Maes, B. (2011). , Praktijkreeks Cultureel Erfgoed nr. 37, 2011. Den Haag: SDU Uitgevers. http://www.ecologischadviesbureaumaes.nl/395.pdf

Praktijkadvies boomveiligheid in bos en natuur. Vereniging Bos- en natuurterreineigenaren. PDF  https://www.vbne.nl/productdetails/praktijkadvies-boomveiligheid-in-bos-en-natuur

Handboek Hoogstamfruit. Landschapsbeheer. Pdf , https://landschapsbeheergelderland.nl/wp-content/uploads/Deel-1-Basiskennis-Hoogstamfruit-emailversieLR.pdf

Pomologia, Knoop, J.H. digitaal op http://library.wur.nl/speccol/fruithof/pomologia/Pomol/HfdMen.htm 

Stinzenflora monitorhttps://www.stinze-stiens.nl/stinzenflora-monitor/

App Stinzenflora, Een zeer complete app met prachtige foto's van de originele Stinzenflora van Nederland gemaakt door Heilien Tonckens en natuurfotograaf Wil Leurs. Gratis te downloaden voor android https://www.nature2u.nl/stinzen-app