Groen Erfgoedzorg

Groen netwerk

Stichting Erkende Restauratie Kwaliteit Monumentenzorg (stichting ERM) www.stichtingerm.nl 

De stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) is het platform waar overheden, opdrachtgevers en opdrachtnemers gezamenlijk en praktijkgericht werken aan een zo hoog mogelijke kwaliteit in het onderhouden en restaureren van monumenten. 
Bij de instandhouding van groen erfgoed werk stichting ERM samen met verschillende professionele partijen en organisaties: 

Stichting Kastelen, Buitenplaatsen, Landgoederen (sKBL) www.skbl.nl

sKBL zet zich in voor de instandhouding van kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen in Nederland. Op de site is veel informatie over dit onderwerp te vinden en over evenementen op en rond buitenplaatsen.

De Federatie Grote Monumentengemeenten (FGM) www.monumentengemeenten.nl

De Federatie is een netwerkorganisatie die met anderen actief wil werken aan een professionele en eigentijdse instandhouding van cultuurhistorisch erfgoed, vanuit de dagelijkse praktijk van de gemeentelijke overheid. De Federatie kent een Werkgroep Groen die zich specifiek met groen erfgoed bezighoud. 

De Nederlandse Tuinenstichting (NTs) www.tuinenstichting.nl 

De NTs streeft naar de instandhouding van tuinen en parken die van belang zijn door vormgeving, beplanting, cultuurhistorische waarde, ligging en ensemblewaarde in samenhang met gebouwde of andere objecten.

Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) www.cultureelerfgoed.nl  

De RCE draagt zorg voor het behoud en de bescherming van al het cultureel erfgoed in Nederland en is een belangrijk kennisinstituut op dit gebied. De Rijksdienst vormt zo een brug tussen wetenschap, praktijk en beleid.  

Vakgroep Groen Erfgoed (VGE) www.vakgroepgroenerfgoed.nl 

Vereniging voor gespecialiseerde onderzoekers en planvormers op het gebied van groen erfgoed. De leden zijn behulpzaam bij het uitvoeren van tuinhistorisch onderzoek en het opstellen van herstel- en beheerplannen. 

Het Gilde van Tuinbazen www.gildevantuinbazen.nl

Vereniging voor professionele, vakbekwame tuinbazen die de hoogste graad van dit vakmanschap nastreven en de kennis die hiervoor nodig is met elkaar delen. 

Vereniging van Erfgoedhoveniers www.erfgoedhoveniers.nl 

Vereniging van zelfstandige hoveniersbedrijven die zich in het onderhoud en herstel van historische tuinen en parken hebben gespecialiseerd. De leden van deze vereniging zijn gedreven vakmensen die hun bijzondere ambacht met veel liefde en deskundigheid uitoefenen.

Stichting Kennisontwikkeling Groen Erfgoed (SKGE) www.kennisontwikkelinggroenerfgoed.nl

De VKGE organiseert en begeleidt opleidingen en cursussen op het gebied van groen erfgoed. 

Platform Groen Erfgoed website 

Het Platform Groen erfgoed is een open platform voor iedereen die vanuit zijn of haar beroep te maken heeft met groen erfgoed. De programmacommissie van het Platform organiseert tweemaal per jaar een thematische bijeenkomst. Steeds rond een onderwerp dat direct raakt aan de dagelijkse praktijk van beheer en instandhouding van groen erfgoed. 

Speciale Collecties, Wageningen University & Research www.wur.eu/library/special-collections

De Speciale Collecties van de bibliotheek van Wageningen University & Research beheert ruim 40 oeuvres met ontwerpen van de belangrijkste Nederlandse tuin- en landschapsarchitecten, en oude prenten, documentatie en boeken over dit vakgebied. Zie ook onder links.