Groen Erfgoedzorg

Aanpak

Het herstel en beheer van groen erfgoed vraagt om specifieke kennis. Het is een breed vakgebied waarbij veel verschillende disciplines bij betrokken zijn zoals tuinkunsthistorici, landschapsarchitecten, beheerders, beplantingsspecialisten, tuinbazen, hoveniers en vrijwilligers. Om al deze facetten en vakgebieden bijeen te brengen moet herstel en beheer op een planmatige wijze worden uitgevoerd en gebaseerd zijn op gedegen kennis van de situatie, een heldere lange termijn visie en doelstellingen.  

De eerste stap in dit proces is onderzoek naar de tuinhistorie en de natuurwaarden. Deze onderzoeken bevatten een analyse en waardering die aangeeft welke kwaliteiten aanwezig zijn en waar we zorgvuldig mee om moeten gaan. Op basis van de onderzoeken en de waardenstelling kan een visie ontwikkeld worden voor de instandhouding, herstel en eventuele nieuwe ontwikkelingen. Vervolgens wordt deze visie uitgewerkt in concrete plannen voor beheer, herstel en inrichting die weer de basis voor de praktische uitvoering. 

De verschillende stappen in dit proces zijn hierna uitgewerkt:> Onderzoek

> Planvorming

> Uitvoering