Groen Erfgoedzorg

Uitvoering

Het onderhoud van groen erfgoed is gericht op het langdurig in stand houden en beheren van een historische aanleg. Het werken met levend materiaal vereist inzicht in de historische aanleg en een goede planning voor de toekomst. Het beheer bepaalt de verschijningsvorm en conservering van de groenaanleg. Voor een goed beheer is planmatig werken essentieel. De beheervisie en het beheerplan, meestal opgesteld door de opdrachtgever en zijn adviseur, vormen bij voorkeur het uitgangspunt bij het uitvoeren van werkzaamheden in de vorm van een werkplan of een bestek.

Uitvoering gebeurt onder leiding van een tuinbaas of een in groen erfgoed gespecialiseerde vakbekwaam hovenier (erfgoedhovenier) en onder verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, eventueel met begeleiding van zijn adviseur. Overige uitvoerende personen kunnen zijn: eigen medewerkers van een organisatie, medewerkers/hoveniers van ingehuurde partijen en vrijwilligers. Zij werken volgens dezelfde principes onder leiding van de tuinbaas of de erfgoedhovenier.

   In groen erfgoed wordt grootschalig werk met machines uitgevoerd maar veel onderhoudswerkzaamheden vragen om ambachtelijk handwerk. 

Meer informatie over uitvoering 

> Werkplan en bestek


> Aandachtspunten bij uitvoering