Groen Erfgoedzorg

Bomen en boselementen

Algemene beschrijving
Bomen komen in allerlei verschijningsvormen en toepassingen voor in onze tuinen en parken en vormen een van de belangrijkste structuurelementen. Onder boselementen verstaan we structuren van bomen zoals boomgroepen, lanen, bosvakken en houtsingels. Bossen zijn begroeiingen waarin opgaande bomen domineren. Bijna iedere natuurlijke begroeiing ontwikkelt zich zonder ingrijpen of verstoring op de lange duur tot bos. In Nederland zijn alle bossen (eens) aangelegd. Bos is een stabiel ecosysteem waarin veel complexe onderlinge relaties tussen organismen voorkomen. Zo zijn veel boomsoorten voor het optimaal opnemen van voedingsstoffen afhankelijk van bodemschimmels, de mycorrhiza. 

> Historische toepassing van bomen en boselementen in de tuinkunst

Het onderhoud bomen en boselementen is uitgewerkt in URL 6010: 

Klik hier om te printen URL 6010 par. 5.1.1. - 5.1.7


Oude beuk op de hoek van een laan


Parkbos op buitenplaats langs de Vecht


Laan met knotlindes

  > Levensduur en instandhouding van bomen en boselementen