Groen Erfgoedzorg

Verhardingen

Algemene beschrijving
Verhardingen zijn wegen, paden en terrassen voorzien van een elementenverharding zoals klinkers, tegels of natuursteen. Halfverhardingen zijn verhardingen van wegen, paden en terrassen voorzien van een toplaag van grind, split, granulaat of aangewalst zand, leem en andere gebonden materialen. Onverharde paden zijn aangelegd zonder een verharde fundatie en toplaag. De wegen en paden in groen erfgoed behoren tot de belangrijkste structurerende elementen van de architectuur. Ze zorgen voor toegankelijkheid en dragen bij aan de vormgeving en beleving van tuin en park. Terrassen hebben meestal een directe gebruiksrelatie met de bebouwing en sluiten zowel qua materiaalkeuze als architectuur aan op de gebouwde omgeving. 

> Historische toepassing van verharding in de tuinkunst

Het onderhoud van verhardingen is uitgewerkt in URL 6010: 

Klik hier om te printen URL 6010 par. 4.2.1 - 4.2.4


Bestraat voorplein


Halfverharding


Aangeharkt bospad

> Problemen met verhardingen in groen erfgoed