Groen Erfgoedzorg

Historische toepassing van verharding in de tuinkunst

In de middeleeuwse tuinen werden paden vooral aangelegd van harde klei, puin, zand en natuursteen. Vanaf de renaissance gaan paden en wegen als structurerend element nadrukkelijk een rol spelen in de formele tuin- en parkarchitectuur. Vanaf de periode van de landschapsstijl worden lanen en slingerpaden aangelegd die onderdeel uitmaakten van de landschappelijke wandeling van de buitenplaats. Het merendeel van de paden bestond uit halfverharding. Vanaf de gemengde stijlperiode werden allerlei paden en terrassen aangelegd, zowel landschappelijk vormgegeven als geometrisch, met halfverharding en elementenverharding.


Onderhoud aan paden classicistische aanleg Dubbelsteyn, Dordrecht 1790


Landschapspark met slingerende padenstrucuur, Gartenkunst 1853


In oude tuinboeken zijn nog veel voorbeelden te vinden over de historische opbouw van verharding