Groen Erfgoedzorg

Borders en bloemperken

Algemene omschrijving
Kruidachtige planten in de tuin worden verdeeld in éénjarigen – planten die in hetzelfde seizoen gezaaid worden, bloeien en weer afsterven – , tweejarigen – die in het ene jaar gezaaid worden, vaak als rozetplant overwinteren en in het opvolgende jaar bloeien en daarna afsterven – en vaste planten die overblijvend zijn. Daarnaast worden bol- en knolgewassen, eveneens overjarige kruidachtigen meestal als aparte groep behandeld.  

> Historische toepassing van borders en bloemperken in de tuinkunst

Het onderhoud van borders en bloemperken is uitgewerkt in URL 6010: 

Klik hier om te printen URL 6010 par. 5.5.1. - 5.5.2. 


Vaste plantenborder


Plantvak met vaste planten


Mozaïekbed buitenplaats Bronbeek