Groen Erfgoedzorg

Eerste bijeenkomst Netwerk Groen Erfgoed Gemeenten - 24 november 2021

Stadsparken en plantsoenen zijn de levensaders van de steeds dichter bebouwde stad. Het belang van de groene ruimte is maatschappelijk en politiek dan ook meer in de publieke belangstelling gekomen. Lukt het om ondanks het intensieve gebruik van monumentale parken, het scala aan functies en de vraag naar veiligheid, ook de cultuurhistorische waarden overeind te houden?

Uit dit jaar uitgevoerd onderzoek naar beheer van rijksbeschermde stadsparken (zie ook Groen Erfgoed Nieuwsbrief 2) blijkt dat de status van rijksmonument en de verplichtingen en voordelen die daarbij horen, niet altijd bekend zijn. Tegelijkertijd zorgen het bijzondere ontwerp en zichtbare ouderdom over het algemeen wel voor waardering en zorg voor het monumentale stadspark.


Park Vreugd en Rust, Voorburg, een van de parken die meedeed in het onderzoek

Vaak is de inzet van individuele personen en organisaties echter leidend en zijn de verankering in werkprocessen en beleid minder goed geregeld. Er bleek behoefte aan het uitwisselen van kennis en ervaringen om behoud en beheer goed op te zetten en uit te voeren. Het Netwerk Groen Erfgoed Gemeenten voorziet in deze vraag.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Stichting ERM en Vereniging Stadswerk organiseren gezamenlijk het Netwerk Groen Erfgoed Gemeenten. Bij beheer van groen erfgoed betrokken ambtenaren van gemeenten en provincies kunnen aan dit netwerk deelnemen. Samen maken wij er dan een jaarlijkse bijeenkomst van, met een actueel thema, op locatie bij een van deelnemers.

De eerste bijeenkomst van het netwerk met het thema ‘Van wie is het park?’ vindt plaats op 24 november in het Vondelpark, Amsterdam. Het Vondelpark viert in 2021 dat het 25 jaar de status beschermd Rijksmonument heeft. Tijdens deze bijeenkomst wordt ook het rapport ‘Rijksbeschermd gemeentelijk groen onder de loep’ gepresenteerd. Het rapport is hier te downloaden.

Klik hiervoor het programma van deze bijeenkomst.

Helaas hebben we vanwege de nieuw afgekondigde Corona-maatregelen moeten besluiten om de bijeenkomst uit te stellen naar het voorjaar van 2022.

Auteur: Natascha Lensvelt (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)
Foto’s: Ruurd van Donkelaar (Stichting ERM)