Webversie? Klik dan hier.

Mei 2021

In deze editie van de Nieuwsbrief Groen Erfgoed de aankondiging voor het Platform Groen Erfgoed en aandacht voor de zorgen die veel landgoedeigenaren hebben over de toenemende verdroging. Ook Buxus heeft het moeilijk en vervanging is niet eenvoudig. De RCE vraagt zich af hoe rijksbeschermde stadsparken meelopen in het reguliere groenbeheer. Samen met Vereniging Stadswerk en Stichting ERM is hiernaar een onderzoek gestart. De Subsidie Regeling instandhouding Monumenten is nu vijf jaar van kracht, reden voor een evaluatie. In groen erfgoed worden soms verrassende vondsten gedaan. En aandacht voor zorgvuldige omgang met historische stinzenflora.


Onderzoek naar beheer rijksbeschermde stadsparken

Stadsparken en plantsoenen zijn levensaders van de steeds dichter bebouwde stad. Gemeenten steken veel geld en energie in het schoon en op orde houden ervan. De RCE vraagt zich af hoe rijksbeschermde stadsparken meelopen in het reguliere groenbeheer en of deze parken als rijksbeschermd groenmonument de aandacht krijgen die ze nodig hebben. Lees verder.


Wilhelminapark in Sneek - foto Ruurd van Donkelaar


Bodemvochtbeheer leidt tot minder uitval van aanplant

Verdrogingsproblematiek is een actueel onderwerp wat veel landgoedeigenaren bezighoudt. Op het landgoed Calorama wordt een meerjarig renovatieproject uitgevoerd waarbij bodembeheer, met name de bodemvochtconditie, extra aandacht krijgt. Zo hoopt de eigenaar, de stichting Calorama, het park toekomstbestendig te maken tegen steeds extremere klimaatcondities. Het project Bodemvochtbeheer wil betrokkenen bij groen erfgoed meer inzicht bieden in de huidige bodemvochtcondities en de te nemen maatregelen om het bodemvocht vast te houden. Lees verder.


Meten van bodemvochtconditie op Landgoed Calorama - foto Ruurd van Donkelaar


Webinar 'Bijltjesdag'

Het volgende Platform Groen Erfgoed getiteld ‘Bijltjesdag’ vindt plaats als webinar op vrijdagochtend 11 juni van 10.30 tot 12.00 uur. Het vervangen van bomen in groen erfgoed is een thema dat steeds meer urgentie heeft. Lees verder.


Omgevallen iep vernield een parkbank - foto Natascha Lensvelt


Ondergrondse verrassingen

Dit keer niet een verhaal met mooie plaatjes van oud, mooi onderhouden groen erfgoed, maar een kijkje in de beroepspraktijk van een erfgoedhovenier, aan het werk tijdens de renovatie van een tuin op een historische plek. De locatie: de 18e-eeuwse buitenplaats Leeuwendijk, midden in de dorpskern van Loenen aan de Vecht, de achter-, voor- en overtuin aan de Vecht. Lees verder.


Renovatie tuin buitenplaats Leeuwendijk - foto Groenpartners


Groen Erfgoed en de SIM, van historie naar toekomst

Voor het onderhoud van groene monumenten kunnen eigenaren aanspraak doen op de SIM. Deze subsidieregeling bestaat inmiddels vijf jaar. Hoogste tijd voor het Ministerie van OCW voor een evaluatie, waarbij onderwerpen als toepasbaarheid, efficiëntie en doelmatigheid aan bod komen. Aan de hand van onderzoek en data-analyse heeft Hylkema Erfgoed samen met Dialogic meerdere gesprekken gevoerd met stakeholders, waaronder ook betrokkenen bij Groen Erfgoed. Dit leidde tot heldere conclusies en zinvolle aanbevelingen. Lees verder.


Landgoed Dordwijk - foto Ruurd van Donkelaar


Alternatieven voor Buxus in groen erfgoed

Buxus sempervirens en variëteiten daarvan, hebben het de afgelopen jaren zwaar gehad. Zo’n vijftien jaar geleden kreeg Buxus te maken met de Buxusschimmel, Calonectria, voorheen Cylindrocladium geheten. Het is een schimmel die het goed doet in een gematigd, relatief vochtig klimaat. Hij werd tijdens het opkweken van Buxus een groot probleem, al was de schimmel met fungiciden goed te bestrijden. Lees verder.


Nieuwe Buxus in de Koningstuin van Paleis Het Loo - Willem Zieleman


Hulp bij certificeren - Kwaliteitshandboek groen erfgoed

Voor hoveniers- en groenvoorzieners die de stap willen zetten naar een ERM-certificaat als Erkend Erfgoedhovenier heeft de stichting ERM een praktisch huldocument gemaakt: het model-Kwaliteitshandboek BRL 6000 Groen Erfgoed. Het model-Kwaliteitshandboek bevat een complete lijst van eisen uit de BRL 6000, geeft daarbij een heldere toelichting en sluit af met voorbeelden. Het model is te gebruiken als complete basis voor het eigen kwaliteitshandboek, op maat van het eigen bedrijf. Het document is tot stand gekomen in samenwerking met de Vereniging van Erfgoedhoveniers en de Branchevereniging VHG. Het handboek is hier te downloaden. Stuur voor vragen of meer informatie een mail naar secretariaat@stichtingERM.nl


Overwoekerde onverwachte vondsten

Soms bezoek je een buitenplaats en loop je onverwacht tegen iets heel bijzonders aan. Meestal gaat het om tuinelementen die over het algemeen als lelijk of waardeloos worden ervaren, en daarom achteloos tussen wat struiken staan of liggen of overwoekerd zijn door beplanting. Een groenerfgoed specialist is alert op dergelijke vondsten. Lees verder.


Voortuin Landgoed Overcingel, Assen - foto beeldbank RCE


Nieuw initiatief: Stinzenplanten uit zaad

Stinzenplanten zijn populair! Grote hoeveelheden bollen worden aangeplant langs wegen en in openbaar groen. Hierbij komen nogal wat soorten niet op de juiste plek terecht; ook past men niet altijd de juiste soorten toe. Bij aanplant op historische locaties is zorgvuldigheid vereist, vooral als er wordt geplant in de buurt van een oude populatie stinzenplanten. Lees verder.


Bonte krokus op Landgoed Overcingel - foto Ruurd van Donkelaar


Gezamenlijk initiatief voor het groene erfgoed

Deze nieuwe nieuwsbrief wordt u aangeboden door het Gilde van Tuinbazen, de Vereniging van Erfgoedhoveniers, de Vakgroep Groen Erfgoed, de Stichting Kennisontwikkeling Groen Erfgoed, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg.

Redactie: Leo den Dulk (VGE), Theo van Oeffelt (ERM) en Ruurd van Donkelaar (ERM)

Meer informatie?

Kijk op onze website www.groenerfgoedzorg.nl of www.stichtingERM.nl
Ook iets melden in Groen Erfgoed Nieuwsbrief? Stuur een mail naar secretariaat@stichtingERM.nl
Wilt u de nieuwsbrief ontvangen, meld u dan hier aan. Liever geen e-mail meer ontvangen? Klik dan hier