Groen Erfgoedzorg

Cursussen en opleidingen

Dit jaar worden weer verschillende cursussen en opleidingen op het gebied van groen erfgoed georganiseerd voor professionals en vrijwilligers. De Erfgoedacademie biedt een cursus voor ambtenaren, de Hogeschool Utrecht start weer met de opleiding Groen Erfgoed en bij het NCE is de tweede lichting studenten brancheopleiding Hovenier Historisch Groen gestart.

Korte cursus voor ambtenaren
Groen erfgoed is altijd in beweging. Dit vraagt specifieke kennis en vaardigheden van ambtenaren die bij de instandhouding van tuinen, parken en begraafplaatsen betrokken zijn. Dat kunnen medewerkers zijn van de afdelingen groenbeheer, erfgoed, vergunningen, stedenbouw en ontwerp, projectleiders of beleidsmedewerkers van gemeenten, provincie, waterschappen enzovoort. Speciaal voor hen is er nu de tweedaagse cursus Groen erfgoed. De eerste dag is op 17 mei en vindt plaats op de mooie groene locatie kasteel Zuylestein in Leersum. Daar krijgt u informatie van specialisten en professionals in het werkveld en bekijken we de situatie ter plekke. De tweede cursusdag is online waarbij de cursisten een eigen casus inbrengen ter bespreking. Op beide dagen is er ruimte voor gesprek en discussie. Voor het precieze programma, kosten en aanmelden zie de website van de Erfgoedacademie.


Tuin van kasteel Zuylestein, Leersum - foto BasvB via Wikimedia commons

Cursus Groen Erfgoed Hogeschool Utrecht
Dit jaar start weer de cursus Groen Erfgoed aan de Hogeschool Utrecht. De cursus is bedoeld voor de professional die zich bij een gemeente, adviesbureau of particuliere organisatie bezighoudt met beleid, beheer of ontwerp van groen erfgoed. Zie ook de aankondiging in de vorige nieuwsbrief.

Module 1 start op in september 2022. Er zijn nog enkele plekken vrij. Kijk voor meer informatie en aanmelding op www.hu.nl/deeltijd-opleidingen/groen-erfgoed.