Groen Erfgoedzorg

Cursus Groen Erfgoed Hogeschool Utrecht

Komend voorjaar start weer de cursus Groen Erfgoed aan de Hogeschool Utrecht. Deze cursus op hbo-niveau bestaat uit twee modules van tien weken. Elke module heeft een eigen thema en is ook afzonderlijk te volgen. De cursus is bedoeld voor de professional die zich bij een gemeente, adviesbureau of particuliere organisatie bezig houdt met beleid, beheer of ontwerp van groen erfgoed.

Landgoed Amelisweerd

Module 1 gaat over de analyse en waardering van groen erfgoed. De student krijgt onder andere colleges over tuinhistorie, tuinhistorisch onderzoek, cultuurlandschappen en historisch sortiment. Als opdracht wordt een tuinhistorisch onderzoek uitgevoerd inclusief waardestelling, voor een zelfgekozen locatie.
In module 2 staan instandhouding en ontwikkeling van groen erfgoed centraal. In de colleges komen nu onder ander beheer van diverse historische elementen en het maken van beheervisies aan bod, maar ook wetgeving, financiën en omgang met vrijwilligers. Als opdracht wordt een beheervisie en beheerplan gemaakt voor de locatie uit module 1.

De cursus is een mix van colleges en excursies. De student doet praktijkgerichte en actuele kennis op over de waarde van groen erfgoed, maar ook over bescherming en ontwikkeling. De docenten zijn experts uit het vakgebied van het groene erfgoed. De toetsing bestaat uit een opdracht en een schriftelijk tentamen per module. Bij een voldoende resultaat ontvangt de student een certificaat van Hogeschool Utrecht.

    
Excursie HU studenten naar Landgoed Amelisweerd

Gewenste vooropleiding: een diploma Tuin- en landschapsinrichting, Bos- en natuurbeheer, Ruimtelijke ordening & planologie of verwant vakgebied op bachelor-niveau of mbo4-niveau. Ook bij een hieraan gelijkwaardige werkervaring in groenbeheer of erfgoedsector is instroming mogelijk.
De lessen worden op woensdagmiddag en -avond verzorgd op locatie Domstad aan de Koningsbergerstraat 9 te Utrecht (op loopafstand van Utrecht Centraal). De studielast bedraagt 280 uur, waarvan ongeveer 110 contacturen; de rest besteed je deels aan het voorbereiden van lessen en tentamens, maar vooral aan het maken van de opdrachten.

Module 1 start op 30 maart 2022 en module 2 in september 2022. Kijk hier voor meer informatie en aanmelding.

Auteur: Caroline Stegewerns, cursusleider Groen Erfgoed, Hogeschool Utrecht
Foto’s: Caroline Stegewerns