Groen Erfgoedzorg

Afstemming Kennis en Kunde regeling (Gelderland) en ERM-regelingen (Nederland)

De regelingen K&K en ERM zijn op elkaar afgestemd met inachtneming van de verschillen tussen beide regelingen. De uitvoeringsrichtlijnen worden gebruikt voor beide regelingen.

Voor hoveniersbedrijven in het Groene Erfgoed. 

 


Ik ben hovenier. Mijn bedrijf  is  al ingeschreven voor de Kennis en Kunde-regeling groen erfgoed. Ik wil ook een ERM-certificaat. Wat moet ik doen? 
Als een bedrijf zich heeft gekwalificeerd voor de Kennis&Kunde-regeling met de vakdisciplines 1, 2, 3, 7 en 9 dan kan het toelatingsonderzoek voor het certificaat voor de BRL 6000 Groen Erfgoed bekort worden. De vakinhoudelijke toets vervalt dan (de toets op het kwaliteitssysteem – BRL-6000 blijft). 

Vakdiscipline 1: Voorbereiding en uitvoering overall (kaderfuncties) 
Vakdiscipline 2: Onderhoud van waterpartijen en waterlopen 
Vakdiscipline 3: Onderhoud van paden en verhardingen 
Vakdiscipline 7: Onderhoud van heesters, rozen, klimplanten, vaste planten, bollen en éénjarigen 
Vakdiscipline 9: Onderhoud van grasland, gazon en bermen

Als het ERM-certificaat voor de BRL Groen Erfgoed is behaald, dan wordt het bedrijf in het ERM-register van erkende bedrijven als erkende hovenier ingeschreven en mag het logo ‘Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg’ gevoerd worden. 

Ik ben hovenier. Mijn bedrijf heeft  al een ERM-certificaat BRL 6000 Groen erfgoed. Ik wil ook een registratie voor de Kennis en Kunde-regeling. Wat moet ik doen? 

Een bedrijf dat beschikt over het ERM-certificaat voor de BRL 6000 Groen Erfgoed (en daarmee ook voor de URL 6010 Hovenierswerk in historische tuinen en parken) is tevens gekwalificeerd voor de K+K-regeling voor vakdisciplines 1, 2, 3, 7 en 9. Er is dus geen aanvullende toets nodig.  

Het bedrijf wordt op verzoek ingeschreven in het Register van de K&K-regeling. Wel dient  jaarlijks inschrijfgeld voor de K&K-regeling worden voldaan. 

www.kennisenkunde.info