Groen Erfgoedzorg

Hagen, topiaria en berceaus

Algemene omschrijving
Hagen zijn cultuurhistorische of architectonische lijnvormige heesterbeplantingen met een vaste vorm of dichte structuur. Scheerhagen bestaan meestal uit één soort en worden strak geknipt of geschoren. Losse en landschappelijke hagen bestaan vaak uit een mengsel van inheemse heesters. Ze worden periodiek gesnoeid, maar niet per se op gelijke hoogte en in een strakke vorm.

Topiaria zijn heesters gesnoeid in meetkundige vormen als bol, kubus, spiraal of in een vrije vorm.  Hiervoor worden vooral wintergroene soorten gebruikt zoals buxus, hulst en taxus.

Berceaus of loofgangen zijn paden die door goed snoeibare bomen zijn overdekt, zodat een tunnel ontstaat waarin soms priëlen of 'ramen' zijn opgenomen. Na aanplant worden de jonge bomen – bijvoorbeeld haagbeuken, linden of fruitbomen – aangebonden aan een opgaand latwerk of metalen constructie. De vertakking begint kort boven de grond; de vrijwel gesloten beplanting over de gehele constructie zorgt voor schaduw. 

> Historische toepassing van hagen, topiaria en berceaus in de tuinkunst

Het onderhoud van hagen, topiaria en berceaus is uitgewerkt in URL 6010: 

Klik hier om te printen URL 6010 par. 5.3.1. - 5.3.4


Bloemperken omsloten met buxushaagjes


Vormsnoei of topiaria


Berceau of loofgang