Groen Erfgoedzorg

Zuid-Hollandse vrijwilligers spijkeren kennis bij over historisch groen

In de nazomer van 2021 vond de eerste cursus ‘Vrijwilliger in historisch groen’ in de provincie Zuid-Holland plaats. Twaalf enthousiaste vrijwilligers afkomstig van vier locaties, twee bevlogen docenten en één ondersteuner vanuit De Groene Motor meldden zich op 24 augustus op Buitenplaats Ockenburgh. De Groene Motor organiseerde de cursus in samenwerking met Stichting Kennisontwikkeling Groen Erfgoed (SKGE).


Huys ten Donk, Ridderkerk

Sleutelvrijwilligers geven ervaring door
De meeste cursisten zijn sleutelvrijwilligers, ervaren vrijwilligers die vaak langere tijd aan een locatie verbonden zijn. De bedoeling is dat de opgedane kennis uit deze cursus wordt gedeeld met medevrijwilligers van de locatie. Zo zal de kennis over historisch groen zich verder verspreiden. De deelnemers waren ontzettend enthousiast, waardoor we de cursus dit jaar nogmaals zullen aanbieden in de provincie.

Cursus op vier locaties
Op de eerste cursusdag waren we welkom op Buitenplaats Ockenburgh in Den Haag, waar het onderwerp moestuinen en fruitboomgaarden is behandeld. Door de Ockenburghse vrijwilligers werden we bijzonder gastvrij onthaald met zelfgebakken taart en soep bij de lunch. De toon was gezet. Het zou een gezellige en leerzame cursus worden. Na deze enerverende en mooie dag volgden nog drie mooie dagen op Buitenplaats Huys te Warmont in Warmond, de Botanische tuin Afrikaanderwijk in Rotterdam en Huys ten Donck in Ridderkerk. Stuk voor stuk prachtige locaties met hardwerkende en gezellige vrijwilligersgroepen. Op iedere locatie hebben we de specifieke problematiek en vragen van deze locatie behandeld. We keken naar tijdstijlen, bedoelingen van een ontwerp, hoe met beheer tot een streefbeeld gekomen kan worden en het assortiment in een tuin.

Vervolg
Na afloop reageerden de vrijwilligers zeer enthousiast en vroegen zelfs om een vervolgcursus. We vroegen de deelnemers welke onderwerpen aanspraken, waarop werd geantwoord ‘De verschillende stijlen door de tijden heen en verhalen rondom het veranderproces in de tuin’, ‘De gang van zaken bij een andere buitenplaats, wat hen beweegt’. Ondanks dat niet ieder onderwerp per se aansloot bij de vragen op de eigen historisch groen locatie, zogen de deelnemers alle informatie toch als sponzen op. Ook nu de cursus afgelopen is gaan sommige deelnemers verder op zoek naar meer informatie, oefenen ze de opgedane kennis door andere historisch groen locaties te bezoeken of houden ze contact met elkaar.

  
Cursisten in de Ronde Tuin van Huis te Warmont (links) en in het park van Huys ten Donk (rechts)

Door de enthousiaste reacties van de deelnemers heeft De Groene Motor besloten om ook dit jaar nogmaals de cursus aan te bieden voor een aantal vrijwilligers van drie vrijwilligersgroepen in het historisch groen in de provincie Zuid-Holland. Daarnaast gaan we een groen erfgoed netwerk oprichten voor vrijwilligers in het historisch groen in de provincie. Tijdens een aantal bijeenkomsten per jaar zullen we verschillende thema’s behandelen en historisch groen locaties in Zuid-Holland bezoeken. Zo bieden we de mogelijkheid om de kennis te blijven uitbreiden, maar ook om met andere vrijwilligers in het historisch groen in contact te komen. Wij kijken nu al uit naar deze ontmoetingen.

Auteur: Isabelle Salman is programmamedewerker De Groene Motor
Foto’s: Deyke van Donkelaar