Groen Erfgoedzorg

Zaltbommel kiest voor planmatig herstel van groen erfgoed

Goede historische kennis, een visie en veel aandacht voor het draagvlak, dat zijn belangrijke ingrediënten voor een succesvol herstel van de monumentale parken op de stadswallen van Zaltbommel. ‘Voor de planmatige aanpak hadden we veel baat bij de ERM-richtlijnen’, vertelt Moniek Biezeman, tuin- en landschapsarchitect bij de gemeente.

 
Landschapspark Zaltbommel wordt hersteld - Foto Ruurd van Donkelaar

Planmatige opzet
Vanaf 1834 werden de vestingwerken door de toenmalige stadsarchitect Francois Willem de Virieu omgevormd tot landschapspark. Bij zes van de zeven oorspronkelijke bastions is de landschapsstijl nog voelbaar. Het in Engelse landschapstijl ontworpen park werd verwaarloosd, ondanks zelfs de rijksmonumentale status. Maar twee jaar geleden startte een hersteloperatie, die nog vier jaar gaat duren. ‘Voor een planmatige opzet, geheel overeenkomstig de ERM richtlijnen [URL 6001 en URL 6010 – red.], ontwikkelde eerst BoschSlabbers Landschapsarchitecten een masterplan voor de vestingstructuur van de stad’, vertelt Moniek Biezeman. Daarnaast hebben we het groene erfgoed uit het standaardbestek van de gemeente gehaald, zodat hiervoor meer maatwerk en een gespecialiseerde aanpak mogelijk was, gericht op vakkundige bedrijven. Ook in de uitvoering passen de richtlijnen op een heel natuurlijke wijze. We hoeven ons ervoor niet in allerlei bochten te wringen’.

Goed informeren
‘Draagvlak voor een aanpak als deze is essentieel’, vervolgt Moniek Biezeman. ‘Het is echt van cruciaal belang om binnen het gemeentelijk apparaat iedereen te informeren en mee te krijgen, van de communicatieafdeling tot elke andere afdeling, hoe zijdelings betrokken ook. Datzelfde geldt voor de inwoners van de stad. Je moet hen uitleggen waarom je welke keuzes maakt, ondanks de soms tegenstrijdige belangen. Wat de waarde van het historisch groen is. En waarom een festival bijvoorbeeld niet meer kan worden gehouden op een plek waar allerlei prachtig groen, zoals stinzenplanten, net is aangeplant en ingezaaid.’

Meer informatie:
* Monumentaal groen uit het verdomhoekje
* Stadswallen Zaltbommel
* De groene richtlijnen