Groen Erfgoedzorg

Webinar 'Bijltjesdag' - 11 juni 2021

Het volgende Platform Groen Erfgoed getiteld 'Bijltjesdag' vindt plaats als Webinar op vrijdagochtend 11 juni van 10.30 tot 12.00 uur. Het vervangen van bomen in groen erfgoed is een thema dat steeds meer urgentie heeft.

Klimaatverandering
Veel eigenaren en beheerders zien zich genoodzaakt kritisch naar hun bomen te kijken omdat ze er zichtbaar slecht bij staan of onverhoeds tegen de vlakte gaan. Klimaatverandering en droogte worden vaak als oorzaak genoemd, maar is dit wel het hele verhaal? En welke soorten kies je als kap en herplant onvermijdelijk zijn? De sprekers op dit online Platform Groen Erfgoed gaan in op de effecten van klimaatverandering op onze bomen en op maatregelen om de groeiplaats te verbeteren. Verder worden de vraag en het aanbod van duurzaam plantmateriaal besproken, waaronder het vermeerderen van eigen bomen.

 
Links: Vervanging beukenlaan Kasteel Eerde - Rechts: Oude lindes, Kasteel Huis Bergh

Onderwerpen en sprekers zijn:
• Kennis en beschikbaarheid 'klimaatslimme' boomsoorten en herkomsten. Bas Lerink, onderzoeker Europees bos aan WUR.
• De juiste groeiplaats in plaats van de laatste rustplaats. Herman Wevers, directeur ‘Alles over groenbeheer’.
• Vraag en aanbod van duurzaam plantmateriaal. Spreker volgt.
• Doorgaan met oude linden. Klaas de Boer, Historisch Groen Beheer en Jan Holwerda, Groen Verleden.

Tijdens het Webinar kunnen de deelnemers via de chat vragen stellen en hun reacties geven. Deelname is gratis, aanmelden kan via deze link.

Auteur: Natascha Lensvelt (Platform Groen Erfgoed / RCE)
Foto’s: Natascha Lensvelt en Ruurd van Donkelaar