Groen Erfgoedzorg

Tweede bijeenkomst Netwerk Groen Erfgoed Gemeenten

De eerste bijeenkomst van het Netwerk Groen Erfgoed Gemeenten vond in 2022 plaats. Ruim 50 deelnemers vanuit zo’n 25 verschillende gemeenten en organisaties verzamelden zich in het Vondelpark waar de gemeente Amsterdam gastheer was. Op vrijdag 6 oktober 2023 staat een volgende bijeenkomst gepland in Enschede.


Het G.J.van Heekpark in Enschede – foto: commissie beheer G.J.van Heekpark

G.J.van Heekpark
Het Netwerk is dit keer te gast bij de gemeente Enschede en de Commissie van Beheer van het G.J.van Heekpark. Het park is specifiek voor de bevolking van Enschede ontworpen door de landschapsarchitect Pieter Wattez en in 1918 door de weduwe en kinderen van Gerrit Jan van Heek geschonken aan de gemeente.

Bij de schenking waren voorwaarden voor de bestemming: het park moest ten dienste staan van de bevolking voor verpozen, wandelen, sporten en spelen. Verder moest er een Commissie van Beheer worden ingesteld, gekozen uit de bevolking en benoemd door de Gemeenteraad.

Rijksmonument
In 1995 is het park een rijksmonument geworden. Het beheer wordt nog steeds gecoördineerd door de Commissie van Beheer, die is samengesteld uit vijf burgers van Enschede met ondersteuning van gemeentelijke adviseurs. In 2020 is een begin gemaakt met de renovatie met steun vanuit de provincie Overijssel.

Netwerk bijeenkomst 6 oktober 2023
Op de netwerkbijeenkomst zullen we kennismaken met het park en de wijze van beheer. Uiteraard gevolgd door een rondwandeling door het park. Daarnaast willen we in het programma aandacht besteden aan kennisontwikkeling ten behoeve van instandhouding en beheer van historische stadsparken. Het definitieve programma volgt, maar reserveer alvast de datum.

Het Netwerk Groen Erfgoed Gemeenten is een open netwerk voor erfgoedambtenaren en erfgoedbeheerders van gemeenten en provincies.
Het netwerk wordt ondersteund door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Stichting ERM en Vereniging Stadswerk.

Contactadres is Stichting ERM: Ruurd van Donkelaar / ruurd.vandonkelaar@stichtingerm.nl.