Groen Erfgoedzorg

Tuinarchitect Lucas Pieters Roodbaard (1782-1851) en de landschapsstijl

Op 4 maart a.s. promoveert Mw. R.L. (Rita) Radetzky op haar onderzoek naar de tuinarchitect Lucas Pieters Roodbaard (Rolde 1782 – Leeuwarden 1851). Roodbaard heeft als vertegenwoordiger van de landschapsstijl een belangrijke bijdrage geleverd aan de tuinkunst in Nederland. Om hem in het bredere kader van de tuinarchitectuur in Noordwest-Europa te kunnen plaatsen, is het werk van de belangrijkste ontwerpers in Engeland, Duitsland en Nederland bestudeerd.

In de dissertatie komen de levensloop en relaties met de opdrachtgevers, maar ook met architecten en leveranciers aan de orde. Verder wordt behalve het oeuvre, de beïnvloeding, de werkwijze en de waardering van deze in het noorden werkzame tuinarchitect behandeld. Tevens wordt aandacht besteed aan zijn invloed op anderen. Behalve van de vele literatuur is gebruik gemaakt van veel tot nu toe onbekend archiefmateriaal, topografica en schaarse beschrijvingen van vakgenoten. Klik hier voor het proefschrift.

De promotie kan hier digitaal gevolgd worden (vanaf 12.45 uur).

Rita Radetzky is tuinhistorica en lid van de Vakgroep Groen Erfgoed (r.radetzky@kpnmail.nl).