Groen Erfgoedzorg

Subsidie voor ‘Doen in Historisch Groen’

Bij het onderhoud van groen erfgoed wordt in toenemende mate een beroep gedaan op vrijwilligers. Zonder hen is het in stand houden van al die bijzondere plekken vaak niet mogelijk. Het is in het belang van de kwaliteit van de instandhouding dat vrijwilligers die daarin werken zich de nodige kennis en vaardigheden eigen maken. En hierbij gaat het niet alleen om algemene tuinvaardigheden als maaien, wieden en snoeien. Maar ook om specifieke kennis over beheer van historische parken, tuinen en begraafplaatsen zoals historisch onderzoek en sortiment.


Groen erfgoed vrijwilligers in De Overtuin Bisdom van Vliet in Haastrecht - foto Ruurd van Donkelaar

De Stichting Kennisontwikkeling Groen Erfgoed heeft al enkele jaren ervaring opgedaan met het geven van een cursus over groen erfgoed voor vrijwilligersgroepen, onder andere in samenwerking met Landschappen.nl en De Groene Motor in Zuid-Holland. De stichting wil deze cursus onder de naam ‘Doen in Historisch Groen’ verder gaan uitrollen. Daartoe heeft de SKGE nu van het Prins Bernhard Cultuurfonds een aanzienlijke bijdrage gekregen voor het ontwikkelen van nieuw cursusmateriaal zoals een cursusboek en een digitale methode.


Snoei-instructie vrijwilligerscursus Huis te Warmond i.s.m. De Groene Motor - foto Deyke van Donkelaar

Deze toekenning is mede mogelijk gemaakt dankzij het Osieck-Winkelman Fonds, het Gertrudis Offenberg Fonds, Het Elisabeth Fonds, het Honselersdijk Fonds, het Pfältzer-Birnie Fonds, het Keg-Thate Fonds, het Zanen-Bakker Fonds en het Themafonds Erfgoedvrijwilligers.

Auteur: Ruurd van Donkelaar (bestuurslid van de Stichting Kennisontwikkeling Groen Erfgoed)