Groen Erfgoedzorg

Studie naar landschapsarchitect Roodbaard

Op 7 juli maart jl. is Els van der Laan-Meijer gepromoveerd op haar onderzoek naar de tuinarchitect Lucas Pieters Roodbaard (1782-1851). De promotie vond plaats op de TU Delft. De centrale vraag van het onderzoek luidde: waar herken je een ontwerp van Roodbaard aan?


Ontwerp van L.P.Roodbaard voor Lindenstein, Beetsterzwaag (Fr.)

L.P. Roodbaard is een belangrijke vertegenwoordiger van de landschapsstijl in Noord-Nederland. Hij ontwierp zowel openbare wandelparken als landschapsparken bij buitenplaatsen en tuinen bij (stads)villa’s. Naar alle waarschijnlijkheid heeft Roodbaard, bij gebrek aan een opleiding voor landschapsarchitect, een studie gevolgd aan de ‘Academie van teeken-, bouw-, en zeevaartkunde’ in Groningen. Hij hanteerde in ieder geval een technische manier van tekenen en bezat als het ware een ‘meetkundige gereedschapskist’ om zijn ontwerpen mee te construeren. Deze mathematische manier van ontwerpen is door Els geanalyseerd aan de hand van zes algemene ontwerpprincipes. Daarmee is zijn meetkundige gereedschapskist ontrafeld.


(links) Een aanleg van Roodbaard op Stania State, Oensjerk (Fr.) – foto Ruurd van Donkelaar (rechts) Publicatie ‘Het handschrift van L.P.Roodbaard’

Promotieonderwerp: Het handschrift van L.P. Roodbaard. Ontwerpprincipes van Noord-Nederlandse landschapsparken in de eerste helft van de 19e eeuw.
De promotie is terug te zien via deze link.
De handelseditie van het proefschrift is verkrijgbaar bij de boekhandel en uitgever (EAN 9789463665827).

Els van der Laan is landschapsarchitect en lid van de Vakgroep Groen Erfgoed
Auteur: Deyke Jannink (namens Stichting ERM)