Groen Erfgoedzorg

Platform Groen Erfgoed – Historiserende tuinen

Vrijdagmiddag 7 oktober is er weer een mooi inhoudelijk Platform Groen Erfgoed. Programma Klik hier.

In de jaren 80 van de vorige eeuw zijn een flink aantal historiserende tuinen en parken aangelegd. Zo’n tuin wekt de indruk een historische tuin te zijn, maar het is een nieuwe tuin in oude stijl. Ook deze tuinen en parken zijn alweer 40 jaar oud en behoren tot het groene erfgoed. Of is dat wel zo? En zo ja, welke zijn het beschermen waard en vooral, waarom?


De beeldentuin van De Havixhorst, De Schiphorst - foto Mariska de Boer

Deze middag van het Platform Groen Erfgoed zal ingaan op de discussie over dit mogelijke toekomstige groene erfgoed en onderzoekt de achterliggende ontwerpgedachten, motieven en valkuilen.

Datum: vrijdagmiddag 7 okt 2022, een hybride bijeenkomst (zowel fysiek in Amersfoort als digitaal), gevolgd door een borrel.
De uitnodiging met de precieze tijd en het programma volgen via de gebruikelijk verzendlijst en via de webpagina van het platform. Het terugkijken van eerdere digitale bijeenkomsten kan via de link op deze pagina.

Programmacommissie: Mariska de Boer, Christian Bertram, Natascha Lensvelt, Joost van der Linden en Rob Plomp.