Groen Erfgoedzorg

Platform Groen Erfgoed: De toekomst van de kloostertuin - 31 maart 2022

Op donderdagmiddag 31 maart besteedt het online Platform Groen Erfgoed aandacht aan de kloostertuin. Recentelijk publiceerde de RCE het onderzoek Van paterstuin tot Koningsbosch, een verkenning naar rijksbeschermde kloostertuinen. De aanleiding voor het onderzoek was het afnemend aantal kloosterlingen en de herbestemmingsopgave van kloosters die ook voor de tuin ingrijpende aanpassingen kan betekenen.


De berceau van klooster Sion in Diepenveen - foto Kees van Dam

De eerste aanbeveling uit dat rapport was: zie de tuin als een onlosmakelijk onderdeel van een klooster. Dat betekent niet dat de tuin niet mag veranderen, de meeste kloostertuinen zijn regelmatig aangepast, maar wel dat de groene buitenruimte en het eigene van de kloostertuin als waarden herkend worden.
In een webinar van anderhalf uur vertellen sprekers met veel praktijkervaring over hun visie op de omgang met kloostertuinen, van beleid tot uitvoering. De toekomst van de kloostertuin, 31 maart van 13.30 uur, programma en aanmelden via de website van de RCE.

Auteur: Natascha Lensvelt is specialist tuinen en parken bij de RCE