Groen Erfgoedzorg

Opvolging Liesbeth Missel bij Speciale Collecties WUR

Liesbeth Missel, bijna 40 jaar werkzaam bij Speciale Collecties van de bibliotheek van Wageningen UR, heeft afgelopen mei afscheid genomen als conservator van wat wel de ‘schatkamer van de WUR’ wordt genoemd. In die periode was zij verantwoordelijk voor de uitbreiding van de collecties en de professionalisering en modernisering van het beheer. Zij onderzocht als historica het werk van botanisch kunstenares Alida Withoos. Samen met haar medewerkers hielp Liesbeth de aanwezige materialen toegankelijk te maken voor vele onderzoekers en voor tal van studenten en belangstellenden.

Liesbeth is als conservator opgevolgd door Anneke Groen, van huis uit econome met ervaring in de financiële en de culturele sector. Zij heeft daarna een master in de museologie behaald aan de Reinwardt Academie. Anneke heeft grote belangstelling voor en inhoudelijke kennis van natuur- en cultuurhistorie. Eerder werkte zij onder andere als projectmedewerker bij Naturalis, als collectiebeheerder-/specialist bij het Groote Museum van Artis en als conceptontwikkelaar bij het Rembrandthuis. Met Het Groene Avontuur ontwikkelt zij educatieve programma’s en lessen over natuur en biologie voor het basisonderwijs, naschoolse opvang, natuurorganisaties, dierentuinen en meer. In haar nieuwe rol als conservator van Speciale Collecties heeft zij de ambitie om de zichtbaarheid van de collecties te vergroten door middel van fysieke tentoonstellingen op de campus, in de eigen tentoonstellingsruimte en online.


Ontwerp Rijkstuinbouwschool Wageningen, L.A.Springer, 1895- Speciale collecties WUR

De Database TUiN die door Speciale Collecties wordt beheerd omvat 40 deelcollecties, hoofdzakelijk bestaande uit archiefmateriaal van 40 Nederlandse tuin- en landschapsarchitecten. In de bibliografische database Groen Erfgoed zijn tijdschriftenartikelen over de geschiedenis van tuin- en landschapsarchitectuur in Nederland te vinden. Met behulp van de catalogus van Speciale Collecties zijn oude en zeldzame publicaties over onder andere tuin- en landschapsarchitectuur en kwekerscatalogi te raadplegen. Tuinhistorische onderzoekers, veelal lid van de Vakgroep Groen Erfgoed, en ook anderen maken bij hun onderzoek veel gebruik van dit materiaal, dat voor een belangrijk deel digitaal beschikbaar is. De instandhouding en een goede toegankelijkheid is daarom voor het vakgebied groen erfgoed van groot belang.

Auteur: Leo den Dulk, secretaris van de Vakgroep Groen Erfgoed