Groen Erfgoedzorg

NTs komt met nieuwe scriptieprijs voor groen erfgoed

Om jongeren meer te betrekken bij het waarderen en beschermen van groen erfgoed komt de Nederlandse Tuinenstichting met een nieuwe scriptieprijs voor studenten aan het universitaire of HBO-onderwijs. De winnaar krijgt 1500 euro en extra aandacht.


Foto Nederlandse Tuinenstichting

De prijs bestaat dus uit een geldbedrag van 1.500 euro en een interview in het Tuinjournaal, het donateursblad van de NTs, en wordt afwisselend uitgereikt aan studenten uit het universitair en hbo-onderwijs. Bij de eerste NTs-scriptieprijs (2023) gaat het om de beste universitaire masterscriptie of het beste universitaire masterontwerp. De winnaar maken we in mei 2023 bekend.

De deskundige jury bestaat uit Johan Carel Bierens de Haan: o.a. voorzitter van Tuinhistorisch Genootschap Cascade, Heilien Tonckens: groenontwerper, tuin- en landschapsadviseur en Anne Wolff: docent Tuingeschiedenis en ontworpen Landschapsgeschiedenis en projectleider Kenniscentrum Landschap (RUG).

De inzendingen worden beoordeeld aan vastgestelde selectiecriteria, waaronder inhoud en originaliteit, praktische toepasbaarheid, betekenis voor het werkterrein van het groene erfgoed, argumentatie en toegankelijkheid.

Uiteraard moeten de inzendingen ook voldoen aan het thema ‘groen erfgoed’. Dat betekent dat de scriptie gaat over tuinen, parken, openbare groenvoorzieningen en landschappen die van cultuurhistorische waarde en van maatschappelijke betekenis zijn door bijvoorbeeld hun architectuur, vormgeving, inrichting of beplanting, dan wel over de ontwerpers of beheerders daarvan.

Om voor de prijs in aanmerking te kunnen komen, moet de scriptie in 2021 of 2022 zijn afgerond en hiervoor minimaal een 8 hebben gescoord. Daarnaast moet de scriptie in het Nederlands of Engels zijn geschreven en een samenvatting hebben van maximaal 1.500 woorden.

Inleveren uiterlijk 1 februari 2023 digitaal via info@tuinenstichting.nl. Het reglement van de prijs is hier te vinden.