Groen Erfgoedzorg

Nieuwe opleiding Hovenier Historisch Groen

Een jonge groene loot is in ontwikkeling bij het Nationaal Centrum voor Erfgoedopleidingen (NCE), de opleiding tot Hovenier Historisch Groen. Deze nieuwe opleiding wordt ontwikkeld in samenwerking met de Stichting Kennisontwikkeling Groen Erfgoed (SKGE) en vakspecialisten en is bedoeld voor hoveniers en andere professionals die werkzaam zijn of interesse hebben in het werken in groen erfgoed.

 
Tuinbaas Jan Kuppens aan het werk op het Poptaslot - foto's Deyke van Donkelaar

Elke lesdag vindt plaats op een historische locatie verspreid door het land. Het historische verhaal van deze groene plek wordt zo verbonden met het onderwerp van de module. Veel aandacht is er voor kennis en toepassing van historische beplanting. Daarnaast worden aspecten van het vak behandeld zoals historische materialen, tuinarchitectuur, landschapsstijlen, planvorming en uitvoering in groen erfgoed. De modules volgen hierbij de onderwerpen van de uitvoeringsrichtlijn Hovenierswerk historische tuinen en parken (URL 6010).

De opleiding bestaat uit 8 modules van 2 tot 6 lesdagen die elk apart van elkaar te volgen zijn in een cyclus van 3 jaar. Deelnemers die alle modules hebben gevolgd, kunnen de opleiding afronden met een NCE-branchediploma. De eerste modules gaan dit jaar al van start.

Meer informatie is te vinden op de site van het NCE www.erfgoedopleidingen.nl.