Groen Erfgoedzorg

Netwerk Groen Erfgoed Gemeenten

Afgelopen voorjaar, op 7 april 2022, vond de eerste bijeenkomst plaats van het Netwerk Groen Erfgoed Gemeenten. Ruim 50 deelnemers vanuit zo’n 25 verschillende gemeenten en organisaties verzamelden zich in het Vondelpark waar we te gast waren bij de Gemeente Amsterdam.
Aanleiding was het in 2021 verscheen het rapport ‘Rijksbeschermd gemeentelijk groen onder de loep’. Hierin worden de resultaten weergegeven van een onderzoek naar groen erfgoed in beheer bij gemeenten. Het thema van de bijeenkomst was ‘Participatie in beheer’.

Beheer in de praktijk
In een 5-tal presentaties werd ingegaan op het onderzoek en op beheeraspecten van openbaar toegankelijk groen erfgoed. Halverwege de dag was er de gelegenheid om het Vondelpark te bezoeken. Er waren drie rondleidingen door het park met ieder een ander accent: historie, participatie en beheer. Er werd enthousiast gediscussieerd over thema’s en over alles wat men verder tegenkwam in het park, van de keuze van beplanting tot de kleurstelling van de vuilnisbakken.
De bijeenkomst werd afgesloten met een discussie over problemen en kansen bij beheer van gemeentelijk groen erfgoed. Naast participatie in velerlei vormen waren het vooral allerlei beheeraspecten waar veel aandacht naar uitging.


(links) Landschapsarchitect Quirijn Verhoog geeft uitleg over de historische gelaagdheid van het Vondelpark – foto Natascha Lensvelt (RCE) (rechts) Groepje deelnemers in discussie in het rosarium – foto Ruurd van Donkelaar

Wordt vervolgd ....
Ook werd er gesproken over een vervolg voor dit nieuwe netwerk. Het initiatief werd breed omarmd. Er is duidelijk behoefte aan uitwisseling van kennis en ervaringen. We streven naar 1 à 2 keer per jaar een bijeenkomst van het netwerk, altijd in combinatie met een bezoek aan een monumentaal gemeentelijk park, begraafplaats of woonwijk. Juist de interactie in de praktijk spreekt erg aan. Enkele gemeenten hebben al aangeboden gastheer te willen zijn voor een bijeenkomst.

In iedere Groen Erfgoed Nieuwsbrief willen we iets melden over het netwerk of een artikel over een gemeentelijk park/erfgoed project plaatsen. Heb je nieuws te melden, een mooi (deel)project of onderzoek, neem dan contact op met ERM. Het Netwerk Groen Erfgoed Gemeenten wordt gefaciliteerd door Stichting ERM samen met de RCE en Vereniging Stadswerk.

Een uitgebreid verslag van de eerste bijeenkomst met een samenvatting van de presentaties kunt u hier downloaden.

Het Netwerk Groen Erfgoed Gemeenten is een open netwerk voor erfgoedambtenaren en erfgoedbeheerders van gemeenten en provincies. Contactadres is Stichting ERM: Ruurd van Donkelaar.

Auteur: Ruurd van Donkelaar (Stichting ERM)