Groen Erfgoedzorg

Kaart groen erfgoed

Sinds november is de themakaart Groen Erfgoed uitgebreid met een nieuwe kaartlaag: de Rijksbeschermde groenaanleggen. Deze laat onder andere parken, tuinen en begraafplaatsen zien die beschermd zijn als rijksmonument.

De kaart is in ontwikkeling en zal geleidelijk worden aangevuld. Op dit moment wordt circa tweederde van de rijksbeschermde groenaanleggen getoond. Dit zijn de rijksmonumenten met een eigen monumentnummer (dus niet de parken en tuinen die in het register samen met een gebouw onder één monumentnummer zijn beschreven). Verdedigingswerken zijn en worden niet opgenomen op deze kaartlaag, tenzij omgevormd tot stadspark. Het getoonde vlak op de kaart geeft niet altijd de correcte omvang van het rijksmonument. Alleen wanneer in Feauture-info staat aangegeven ‘bij besluit vastgesteld’, is de juiste omvang getoond, meestal bij buitenplaatsen. De lijn om het vlak is dan doorgetrokken in plaats van gestippeld.

In het informatievenster op de kaartlaag is bij de monumenten een link opgenomen naar de betreffende registertekst. Onderzoekers en beleidsmakers kunnen de kaartlaag met groene rijksmonumenten combineren met de andere kaartlagen zoals het register met monumentale bomen, de hertenkampen, nationale parken en historische kaarten, om interessante analyses te maken.


Bron RCE