Groen Erfgoedzorg

Groenerfgoedzorg in beeld

Het vakblad voor de groene sector Tuin & Landschap heeft een uitgebreid artikel gewijd aan de nieuwe groenerfgoedsite www.groenerfgoedzorg.nl van Stichting ERM.

In een interview met Natascha Lensveld (RCE), Walter de Koning (directeur ERM) en Ruurd van Donkelaar (groenerfgoedadviseur ERM) wordt ingegaan op de functie van de nieuwe site en de mogelijkheden die het werken met de ERM Uitvoeringsrichtlijnen voor groen erfgoed biedt bij de instandhouding. Met name gemeentes zijn nog niet goed op de hoogte van de kwaliteitszorg die voor hun groene monumenten gewenst is en de subsidiemogelijkheden die vanuit de overheid daarvoor beschikbaar zijn.

U kunt het artikel hier lezen.