Groen Erfgoedzorg

Gildestages groen erfgoed van start

Het Gilde van Tuinbazen heeft stageplekken in historische tuinen onder leiding van een ervaren tuinbaas ontwikkeld. Deze stageplekken bieden toekomstige tuinbazen en erfgoedhoveniers de mogelijkheid in de praktijk hun vakkennis te vergroten. De stages sluiten goed aan op de NCE-opleiding Hovenier Historisch Groen. Met deze stagemogelijkheden wil het Gilde eraan bijdragen dat ook in de toekomst voldoende vakmanschap beschikbaar blijft om het historisch groen in ons land in stand te houden. Vrijdag 11 november af tuinbaas Inge Casteleijn tijdens een bijeenkomst in de Botanische Tuinen Universiteit Utrecht het officiƫle startsein voor de gildestages met het vakkundig snoeien van een kweepeer. Snoeien doet bloeien!


Onderhoud op Kasteel Twickel - foto Hennes Claassen

Praktische verdieping van kennis
Een belangrijk deel van de buitenruimte van Nederland bestaat uit monumentaal groen erfgoed. De tuinen bij kastelen, buitenplaatsen en kloosters, oude stadsparken en ander historisch groen zijn van grote waarde. Een tuinbaas of erfgoedhovenier bewaakt vaak de kwaliteit van dit groen. Hij of zij bezit de kennis en kunde om deze groene erfenis te bewaren voor de toekomst. Het aantal kundige beheerders van dit historische groen is klein en dreigt in de toekomst af te nemen door pensionering van zittende tuinbazen en een beperkte instroom van jong talent.

Om ervoor te zorgen dat ook in de toekomst voldoende vakkennis beschikbaar blijft, heeft het Gilde van Tuinbazen deze Gildestages ontwikkeld. De ruim vijftien stageplekken bevinden zich in tuinen die een erkend leerwerkbedrijf zijn. Zij zijn vooral bedoeld voor hoveniers die de NCE-opleiding Hovenier Historisch Groen volgen of hebben afgerond. De stages zijn een praktische verdieping van de opleiding en bieden een toekomstige erfgoedhovenier of tuinbaas de kans kennis te maken met het wel en wee van werken in historisch groen.


(links) Meester en gezel snoeien leifruit in de tuinen van Kasteel Middachten. - foto Johan van Galen-Last / (rechts) Tuinbaas Inge Casteleijn geeft het startsein voor de gildestages. Snoeien doet bloeien - foto Lenneke Berkhout.

Startbijeenkomst
Op vrijdag 11 november opende Gildevoorzitter Hennes Claassen de feestelijke bijeenkomst die de start van de Gildestages vormde. Samen met onderwijskundig projectleider Rozemarijn van Deelen gaf hij een toelichting op de Gildestages. Vanuit het Gilde is Dolf Eendenburg stagecoƶrdinator. Samen met een stagecommissie waaraan Kees Beelaerts van Blokland en Richard Zweekhorst deelnemen, koppelt hij gegadigden aan een stageplaats.

NCE-projectleider Deyke van Donkelaar gaf vervolgens uitleg over de opleiding Hovenier Historische Groen. Daarna volde een rondleiding door de Botanische Tuinen onder leiding van hortulanus Gerard van Buiten en praatten de ruim dertig aanwezigen na onder het genot van een drankje.

Meer informatie over de Gildestages leest u op de website van het Gilde van Tuinbazen.

Auteurs: Lenneke Berkhout en Hennes Claassen (Gilde van Tuinbazen)