Groen Erfgoedzorg

Evenementen in groen erfgoed

Door klimaatverandering zijn er in Nederland steeds meer zonnige droge dagen in het voorjaar en zomers die uitnodigen tot buitenactiviteiten. Bovendien zorgt bevolkingsgroei voor een groter publiek. Twee ingrediƫnten die zorgen voor een flink toegenomen aantal evenementen in historische stadsparken, tuinen en andere groene monumenten.


Voorjaarsfair op Dekema State, Jelsum (Fr.) - foto Ruurd van Donkelaar

Schade voorkomen
Het is mooi dat meer mensen kennis maken met het groene erfgoed. Tegelijkertijd is het zorgelijk dat het groen hieronder te lijden heeft. Naast direct zichtbare schade aan gazons, paden en beplantingen is bodemverdichting het grootste risico. Daarvan blijven de problemen, zoals afnemende vitaliteit van bomen, nog lang opspelen.


Bij de organisatie van de voorjaarsfair op Dekema State, Jelsum (Fr.) worden beschermingsmaatregelen genomen om beschadiging van paden, grasmat en kwetsbare stinzenplanten te voorkomen - foto's Ruurd van Donkelaar

Evenementenvergunning
Voor tijdelijke evenementen in parken, buitenplaatsen en andere groenstructuren is meestal alleen een evenementenvergunning van de gemeente nodig. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft hierin geen formele adviesrol. In de praktijk blijkt dat gevolgen voor de monumentale waarde van de beschermde groenaanleg bij de evenementenvergunning niet altijd worden meegewogen, terwijl die er wel degelijk kunnen zijn.

De RCE stelde een adviesdocument op dat helpt om schade aan tuinen en parken te voorkomen.

Auteur: Natascha Lensvelt (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)