Groen Erfgoedzorg

Erfgoedhoveniers gecertificeerd voor ERM Certificaat

Afgelopen maanden zijn drie bedrijven gecertificeerd voor de BRL ERM 6000 ‘Groen Erfgoed’: Reijm Hoveniers, Hoefakker hoveniers en Groenpartners. Tijdens de Monumentenbeurs 2022 is er een ERM certificaat uitgereikt aan erfgoedhovenier Gerrit Reijm.

Bekroning voor de inzet
Eigenaar van Reijm Hoveniers Gerrit Reijm ziet het certificaat als bekroning voor zijn inzet in de afgelopen jaren om een hoog niveau te bereiken. ‘Werken in groen erfgoed is voor ons een uitdaging. Het betekent dat je de mooie historische plek waar je werkt zo authentiek mogelijk bewaart voor de toekomst. Hierbij wordt rekening gehouden met de wensen van de eigenaar en het gebruik van deze tijd. Werken in groen erfgoed vraagt veel overleg, we maken voortdurend afwegingen en keuzen’. Kennis en ervaring zijn bij dit alles een must, vindt Reijm. Daarom is er binnen het bedrijf een scholingsplan waarmee er continu gewerkt wordt aan kennisontwikkeling en vakmanschap.


(links) Het certificaat werd aan Gerrit Reijm uitgereikt door Christian Braak (stichting ERM), Eline Jonkerouw (Kiwa Nederland) en Simon Angel (voorzitter Vereniging van Erfgoedhoveniers) (rechts) Dames op de fiets in de notenlaan van Buitenplaats Bisdom van Vliet, omstreeks 1910

Buitenplaats Bisdom van Vliet
Een van de historisch groenprojecten waar Reijm Hoveniers bij is betrokken, is de buitenplaats Bisdom van Vliet in Haastrecht. Dit gardeneske park wordt momenteel gerestaureerd. Afgelopen januari is een deel van de oude notenlaan aangepakt. Deze notenlaan is oorspronkelijk als ‘lijnbaan’ in gebruik geweest, waarbij lange einden hennep in elkaar werden gedraaid om touw te verkrijgen. In overleg is besloten om niet de hele laan te vervangen maar het herstel in delen uit te voeren over meerdere jaren heen. Hierdoor is het mogelijk om per vak de situatie te bekijken en, waar het kan oude walnoot- en kastanjebomen nog langere tijd te sparen, waarmee we historische sfeer in dit kleine park behouden. Op basis van de resultaten van de hergroei worden de volgende delen aangepakt.


(links) Herstelwerkzaamheden aan de notenlaan – foto Reijm hoveniers (rechts) De notenlaan na restauratie – foto Deyke Jannink

Zorgvuldige aanpak
Deze terughoudende aanpak is kenmerkend voor een gecertificeerd erfgoedhovenier die liever in kleine stappen werkt dan grote sprongen maakt. Reijm vindt het belangrijk om zich vooraf te verdiepen in de historie en deze mee te laten wegen in zijn aanpak. Hij heeft bijvoorbeeld gekozen voor zaailing walnootbomen als nieuwe aanplant. Ten tijde van de oorspronkelijke aanplant, eind 1800, werden selecties immers niet of nauwelijks toegepast.

Vereniging van Erfgoedhoveniers
Reijm Hoveniers, Hoefakker hoveniers en Groenpartners zijn lid van de Vereniging van Erfgoedhoveniers. Voorzitter Simon Angel is blij met de behaalde certificeringen: ‘Als vereniging zijn we altijd op zoek naar de hoogste kwaliteitsnorm. Door certificering wordt deze norm zichtbaar, meetbaar én overdraagbaar naar de volgende generatie. Hopelijk inspireert het een nieuwe lichting hoveniers om voor ons mooie vak ‘historisch groen’ te kiezen. Dat is waar we ons als vereniging graag voor inzetten.’

Auteur: Deyke Jannink (namens Stichting ERM)