Groen Erfgoedzorg

Erfgoedhoveniers gaan op voor ERM-certificatie

Erfgoedhoveniers zijn gespecialiseerd in hovenierswerkzaamheden bij historische tuinen, parken, landgoederen en buitenplaatsen. ‘Maar hoe borgen wij het werken in, en aan het historisch groen, en hoe borgen wij onze eigen kennis daarover? Die twee vragen deden meerdere Erfgoedhoveniers besluiten om op te gaan voor certificering’, vertelt Arno Hoefakker, die hierin het initiatief nam.


Hoveniers aan het werk bij het Muiderslot

Werken volgens Uitvoeringsrichtlijn URL 6010
‘Wat we als erfgoedhoveniers delen is liefde voor het historisch groen’, zegt Arno Hoefakker. Het gaat daarbij niet alleen om beplantingen, maar ook om parkobjecten, het aangebracht reliëf (glooiingen en dergelijke), waterpartijen en paden. Ze zijn in het verleden door mensen aangelegd. Het zijn onze getuigen van de steeds veranderende relatie tussen mens en natuur. En dus is zijn in De Bilt gevestigde bedrijf Hoefakker, net als een vijftiental andere bedrijven, betrokken lid van de Vereniging van Erfgoedhoveniers. ‘We werken dus ook allemaal volgens de Uitvoeringsrichtlijn 6010 Hovenierswerk historische tuinen en parken.’
‘Dit vereist onder andere dat we deskundig zijn ten aanzien van bijvoorbeeld de bijzonderheden en geschiedenis van de groenaanleg waarin wij werken. We werken binnen de traditie en de eigenheid van iedere plek en houden rekening met de continuïteit in het beheer. Wat we doen documenteren we en we stellen dit beschikbaar aan de opdrachtgever. Wat van belang is voor de instandhouding van het groen erfgoed op de lange termijn’.


Onderhoud van groen erfgoed vergt specifieke kennis

Grote meerwaarde certificering
Om die kunde en kennis meer uit te gaan dragen nam Arno Hoefakker het voortouw om, samen met enkele andere hoveniersbedrijven, op te gaan voor het ERM-Certificaat voor Groen Erfgoed. Hij volgt daarmee Debie & Verkuijl dat deze stap eerder zette. Dit doet hij samen met Reijm Hoveniers, Groenpartners, GreenM2, ‘en hopelijk sluiten zich nog enkele zich hierbij aan’. Het is een best arbeidsintensief proces, weet hij. ‘Maar de meerwaarde is groot’, stelt hij vast. ‘Voorop staat dat het onderhoud en herstel van groen erfgoed echt specifieke kennis van de toepassing van (plant)materialen en werkwijzen vereist. Dat is onze “drive”. Dat willen we uitdragen en daarmee herkenbaar zijn’. ‘Ook spelen we met de certificering beter in op de behoeften van opdrachtgevers. Door het ERM-certificaat weten ze dat we werken volgens afspraken die gemaakt zijn over het leveren van kwalitatief goed werk en over het borgen van die kwaliteit. Ook is voor een aantal opdrachtgevers ERM-certificering een voorwaarde bij de aanbesteding van projecten of het aanvragen van subsidies.’


Kennis behouden en doorgeven aan volgende generaties

Erfgoed krachten bundelen
Namens de Vereniging van Erfgoedhoveniers heeft Arno Hoefakker plaats in het bestuur van het GA-Platform Restauratie. Hier ontmoeten metselaars, voegers, smeden, glazeniers, restauratietimmerlieden, steenhouwers, leidekkers, erfgoedhoveniers, molenmakers, rietdekkers en restauratieschilders elkaar en wisselen zij kennis en ervaringen uit. Borging van kwaliteit is bijna een vast agendapunt, vertelt hij. ‘Want wat we bijvoorbeeld delen is de zorg om voldoende instroom van nieuwe vakmensen. En daarmee samenhangend de zorg om het behoud van de vakkennis binnen het bedrijf en de bedrijfstak’. Hij prijst zich met zijn inmiddels 60 jaar oude bedrijf gelukkig, want ‘naast jonge mensen heb ik verschillende zij-instromers een werkplek kunnen bieden. Daarbij ben ik heel blij met de opleiding Hovenier Historisch Groen die het NCE biedt. Het draagt bij aan het doorgeven van de groene erfgoedkennis aan volgende generaties.’

Vier disciplines in één bedrijf
‘Wij zijn hoveniers, boomspecialisten, inrichters van buitenruimte en beheerders van groen erfgoed. Door deze combinatie kunnen onze vakspecialisten hun expertise en kunde delen, waardoor onze opdrachtgevers profiteren van een optimale dienstverlening. Met al meer dan 60 jaar ervaring en ruim 35 medewerkers kunnen we ieder vraagstuk aan’, sluit Arno vol overtuiging af.

Auteur: Theo van Oeffelt (Stichting ERM)
Foto’s: Hoefakker Hoveniers