Groen Erfgoedzorg

Eerste bijeenkomst Netwerk Groen Erfgoed Gemeenten - 7 april 2022

Deze bijeenkomst was eerder aangekondigd voor 24 november 2021 maar werd i.v.m. de corona- beperkingen uitgesteld.

‘Van wie is het park?’
Participatie in beheer van gemeentelijk groen erfgoed

Stadsparken en plantsoenen zijn de levensaders van de steeds dichter bebouwde stad. Het belang van de groene ruimte is maatschappelijk en politiek dan ook meer in de publieke belangstelling gekomen. Lukt het om ondanks het intensieve gebruik van monumentale parken, het scala aan functies en de vraag naar veiligheid, ook de cultuurhistorische waarden overeind te houden?

Uitwisselen van kennis
Uit afgelopen jaar uitgevoerd onderzoek naar beheer van rijksbeschermde stadsparken blijkt dat de status van rijksmonument en de verplichtingen en voordelen die daarbij horen, niet altijd bekend zijn. Tegelijkertijd zorgen het bijzondere ontwerp en zichtbare ouderdom over het algemeen wel voor waardering en zorg voor het monumentale stadspark. Vaak is de inzet van individuele personen en organisaties leidend en zijn de verankering in werkprocessen en beleid minder goed geregeld. Er bleek behoefte aan het uitwisselen van kennis en ervaringen om behoud en beheer goed op te zetten en uit te voeren. Het Netwerk Groen Erfgoed Gemeenten voorziet in deze vraag.

Een goed voorbeeld van beheer van een stadspark is het Vondelpark, Amsterdam dat vorig jaar vierde dat het 25-jaar rijksmonument was. De eerste bijeenkomst van het netwerk vindt daarom plaats in het Vondelpark op 7 april 2022. Op deze bijeenkomst wordt ook het rapport ‘Rijksbeschermd gemeentelijk groen onder de loep’ gepresenteerd. Het rapport kunt u hier downloaden.


Het Vondelpark in Amsterdam was 25-jaar rijksmonument in 2021 - foto Ruurd van Donkelaar

Het doel van de bijeenkomst is het uitwisselen van kennis en ervaringen met het beheer van gemeentelijk groen erfgoed. De bijeenkomst is toegankelijk voor gemeentelijke medewerkers en leidinggevenden die belast zijn met groen erfgoed bij gemeenten en provincie (groenbeheer; erfgoed). Klik hiervoor het programma.

Helaas is aanmelden niet meer mogelijk, het maximale aantal deelnemers is bereikt.

De bijeenkomst wordt u aangeboden door de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, De Vereniging Stadswerk en de stichting ERM. Gastheer voor de bijeenkomst is de gemeente Amsterdam in het kader van ‘Vondelpark 25 jaar Rijksmonument’.