Groen Erfgoedzorg

Cursussen Groen Erfgoed

in het voorjaar van 2019 starten weer verschillende cursussen op het gebied van groen erfgoed.

In april start op de Hogeschool Utrecht de bachelorscursus ‘Groen Erfgoed’. Het Gelders Restauratie Centrum (GRC) organiseert wederom de 4-daagse cursus 'Historische tuinen in theorie en praktijk' en een nieuwe 1-daagse cursus over het beheer van stinzenplanten. Ook voor vrijwilligers in groen erfgoed wordt door het GRC een cursus georganiseerd.

De ERM-uitvoeringsrichtlijnen 6001 'Tuinhistorisch onderzoek' en 6010 'Hovenierswerk historische tuinen en parken' maken bij de verschillende cursussen onderdeel uit van de lesstof. Kijk hier voor meer informatie.