Groen Erfgoedzorg

Boomzorg bij landhuis ‘Klein Rozendaal’

Even voorstellen
In het bosrijke Velp werd ruim 50 jaar geleden het hoveniersbedrijf Biljoen Groen opgericht. Biljoen Groen werd een bekende naam in Velp en omstreken door zijn vakkundig ingerichte tuinen.


Park bij landhuis Klein Rozendaal – foto Kelly Tofohr

Hoveniersbedrijf Liemers Hendriks richtte zich ondertussen meer op het ontwerpen, aanleggen en beheren van tuinen van onderwijsinstellingen, bedrijven, gemeenten en plantsoenen; het ‘groot’ groen. Een andere tak van het hovenierswerk.
In 2016 sloegen de bedrijven de handen ineen zodat zij samen de gehele markt kunnen bedienen. Kwaliteitsborging staat centraal. Om deze reden zijn wij sedert enkele jaren toegetreden tot de Vereniging van Erfgoedhoveniers. Door de verbinding met mede vakspecialisten tillen wij gezamenlijk de zorg voor ons erfgoed tot een hoger niveau.

Landhuis ‘Klein Rozendaal’
De plaatsen Velp en Rozendaal (Gelderland) kennen een rijke geschiedenis van kasteelheren, landgoederen en oorlogen. Desalniettemin is er een ruime hoeveelheid monumentale panden en de daarbij horende buitengebieden bewaard gebleven of in ere hersteld. Een van deze panden is Landhuis ‘Klein Rozendaal’. Het pand en de daarbij horende monumentale bomen gaan ruim honderd jaar terug. Biljoen Groen & Liemers Hendriks draagt zorg voor het beheer van deze bostuin en het in stand houden van het geboomte. Dit alles volgens een beheerplan dat periodiek, in overleg met de eigenaar van het landhuis, wordt herzien. Doel is om de ruim 50 monumentale bomen zo vitaal mogelijk te houden en de levensverwachting van iedere afzonderlijke boom te verlengen. Uiteraard op een veilige wijze. Voor iedere boom wordt een VTA rapportage opgesteld. Hierop volgt een behandelplan op maat. Acht maal per jaar wordt dit project bezocht door ons team Tuinbeheer. Boomspecialisten lopen de betreffende bomen na en leggen bevindingen, waar nodig, vast in het beheerplan. Snoeiwerkzaamheden worden uitgevoerd met een elektrische kettingzaag, een elektrische heggenschaar en looppaden worden vrij gemaakt met behulp van een elektrische bladblazer. Met de inzet van duurzaam gereedschap verminderen we de impact op het milieu binnen het project tot een minimum.


(links-midden) De imposante mammoetboom / (rechts) Landhuis Klein Rozendaal – foto's Kelly Tofohr

Boom uitgelicht
De Sequoiadendron giganteum (mammoetboom) is ons inziens de meest imposante boom in deze tuin. Deze boom kan in de loop der jaren bijzonder grote afmetingen krijgen. Het is de zwaarst wordende boom ter wereld en komt van nature voor in Californië. De bast is dik en zacht wat hem beschermt tegen bosbranden. De kroon is smal en kegelvormig, de takken buigen naar voren. Dit specifieke exemplaar wordt geschat op zo’n honderd jaar en is volledig gezond. Om zijn gezondheid te bewaren en te bewaken wordt ook hij iedere 3 jaar meegenomen in de vitaliteitscheck.
Gevallen blad van de bomen wordt versnippert en als een mulchlaag in de boomspiegel geblazen. Zowel de bodem, de bomen en de organismen hebben hier baat bij.

Auteur: Kelly Tofohr is werkzaam bij Erfgoedhovenier Biljoen Groen & Liemers Hendriks.