Groen Erfgoedzorg

100 jaar Tuinen

Er is een themanummer van Tuin & Landschap in voorbereiding waarin van elk decennium van de afgelopen 100 jaar een voorbeeldtuin wordt behandeld. Daarmee ontstaat een caleidoscoop van de tuinarchitectuur uit de afgelopen eeuw.

Dit themanummer wordt uitgegeven vanwege het 100-jarig bestaan van de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur. De voorganger van de vereniging heette Bond van Nederlandse Tuinarchitecten (BNT) en werd in 1922 opgericht. Leden van de NVTL kunnen voor het themanummer ontwerpen van particuliere tuinen, ontoegankelijke binnentuinen en buitenplaatsen uit de periode van 1920 tot heden aandragen.

Meer informatie: Nederlandse Vereniging van Tuin- en Landschapsarchitectuur.