Webversie? Klik dan hier.

December 2022

2022 zal de boeken ingaan als het jaar van de zevende Floriade in Nederland. In deze editie van de Nieuwsbrief Groen Erfgoed daarom aandacht voor het Amstelpark, waar 50 jaar geleden de Floriade werd gehouden en nu mede daardoor een gemeentelijk monument is geworden. Daarnaast aandacht voor de kennis en kunde waar ons groene erfgoed niet zonder kan. Het Gilde van Tuinbazen voorziet in stages voor hoveniers om hun ervaring te vergroten en een verslag van een deelnemer aan de opleiding Hovenier Historisch Groen. Een erfgoedhovenier vertelt over boomzorg van monumentale bomen. Het Platform Groen Erfgoed organiseert een gecombineerde activiteit over groen en kleur in Veenhuizen. De Vakgroep Groen Erfgoed geeft een update over de studiedagen over het werk van de landschapsarchitect Eduard Petzold. Het Park in Rotterdam heeft als eerste openbaar park in Nederland een eigen parkdirecteur gekregen. Voor jonge onderzoekers stelt de Nederlandse Tuinenstichting een scriptieprijs in. En de Richtlijnen voor Tuinhistorisch Onderzoek worden geactualiseerd.


Het Amstelpark, 50 jaar na de Floriade een monument

Het Amsterdamse Amstelpark bestaat 50 jaar. In 1972 werd in het park, samen met het Beatrixpark, de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade gehouden. Om dat te markeren is het park dit jaar aangewezen als gemeentelijk monument. Dat levert interessante discussies op over behoud en ontwikkeling. Lees verder.


Grote vijver in het Amstelpark – foto ERM


Gildestages groen erfgoed van start

Het Gilde van Tuinbazen heeft stageplekken in historische tuinen onder leiding van een ervaren tuinbaas ontwikkeld. Deze stageplekken bieden toekomstige tuinbazen en erfgoedhoveniers de mogelijkheid in de praktijk hun vakkennis te vergroten. De stages sluiten goed aan op de NCE-opleiding Hovenier Historisch Groen. Met deze stagemogelijkheden wil het Gilde eraan bijdragen dat ook in de toekomst voldoende vakmanschap beschikbaar blijft om het historisch groen in ons land in stand te houden. Vrijdag 11 november gaf tuinbaas Inge Casteleijn tijdens een bijeenkomst in de Botanische Tuinen Universiteit Utrecht het officiële startsein voor de gildestages met het vakkundig snoeien van een kweepeer. Snoeien doet bloeien! Lees verder.


Onderhoud op Kasteel Twickel - foto Hennes Claassen


Platform Kleur en Groen in Veenhuizen - 9 februari 2023

Vanuit zijn zwarte bus wijst Gert Tuinstra, werkmeester groenbeheer bij Justitie in Veenhuizen, de locaties aan die hij met ‘zijn jongens’ onderhoudt. Maaien, schoffelen en ander eenvoudig groenwerk voert hij uit met mensen in hun laatste jaren van detentie of onder een licht regime. ‘Groen werkt voor mensen’, zegt hij. Hij vindt niets mooier dan met een ploeg het groen in te gaan en te zien hoe het groenwerk de werkers rustig en ontspannen maakt. Lees verder.


Veenhuizen - foto RCE


Eduard Petzold, vervolg op de studiedag

Op 11 mei 2023 organiseert de VGE de tweede studiedag over het werk van landschapsarchitect Eduard Petzold (1815-1891) in Nederland. Deze bijeenkomst vormt het vervolg op een eerste Petzold-studiedag op De Paauw en Raaphorst in Wassenaar die in april dit jaar plaatsvond. Twee parken waar Petzold werkte voor Frederik prins der Nederlanden (1797-1881). Lees verder.


Landgoed Raaphorst, Wassenaar - foto Ruurd van Donkelaar


Bijzondere kennismaking met het Historisch Groen van Nederland

Jenny van der Linde volgt de nieuwe opleiding Hovenier Historisch Groen. Ze kwam tot de ontdekking hoeveel mooie en bijzondere historische tuinen ons land nog kent. Een verslag uit de praktijk. Lees verder.


Cursus op landgoed Dordwijk - foto Rik de Groot


Boomzorg bij landhuis ‘Klein Rozendaal’

In het bosrijke Velp werd ruim 50 jaar geleden het hoveniersbedrijf Biljoen Groen opgericht. Biljoen Groen werd een bekende naam in Velp en omstreken door zijn vakkundig ingerichte tuinen. Lees verder.


Park bij landhuis Klein Rozendaal – foto Kelly Tofohr


Nederland krijgt eerste parkdirecteur, primeur voor Rotterdam

Rotterdam krijgt een parkdirecteur. Nienke van Wijk is vanaf 15 november in dienst van Stichting het Park in Rotterdam. Een nieuwe functie voor een historische plek. Onder haar leiding wordt rijksmonument het Park in oude luister hersteld. Samen met een toegewijd team van hoveniers draagt de directeur zorg voor zowel de cultuurhistorische waarde, als de programmering van het Park. Lees verder.


Het Park in Rotterdam - foto Jan Bijl


NTs komt met nieuwe scriptieprijs voor groen erfgoed

Om jongeren meer te betrekken bij het waarderen en beschermen van groen erfgoed komt de Nederlandse Tuinenstichting met een nieuwe scriptieprijs voor studenten aan het universitaire of HBO-onderwijs. De winnaar krijgt 1500 euro en extra aandacht. Lees verder.


Foto Nederlandse Tuinenstichting


Actualisatie Richtlijn Tuinhistorisch Onderzoek

Het is inmiddels tien jaar geleden dat de Richtlijnen Tuinhistorisch Onderzoek en Waardestelling zijn opgesteld. Initiatief nemers hiervoor in 2012 waren het College van Rijksadviseurs/Rijksadviseur Cultureel Erfgoed, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, De Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, het Nationaal Restauratiefonds en het Nationaal Groenfonds. In 2013 zijn de Richtlijnen onder beheer van Stichting ERM gekomen (URL 6001). De richtlijnen worden inmiddels breed in het vakgebied gehanteerd. Het uitvoeren van een tuinhistorisch onderzoek en waardestelling conform deze richtlijnen is in veel gevallen een voorwaarde bij vergunningverlening voor herstel en restauratie van groen erfgoed. Lees verder.


Buitenplaats Beeckesteijn, Velsen – foto Ruurd van Donkelaar


Gezamenlijk initiatief voor het groene erfgoed

Deze nieuwe nieuwsbrief wordt u aangeboden door het Gilde van Tuinbazen, de Vereniging van Erfgoedhoveniers, de Vakgroep Groen Erfgoed, de Stichting Kennisontwikkeling Groen Erfgoed, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg.

Redactie: Leo den Dulk (VGE), Ruurd van Donkelaar (ERM) en Christian Pfeiffer (ERM)

Meer informatie?

Kijk op onze website www.groenerfgoedzorg.nl of www.stichtingERM.nl
Ook iets melden in Groen Erfgoed Nieuwsbrief? Stuur een mail naar secretariaat@stichtingERM.nl
Wilt u de nieuwsbrief ontvangen, meld u dan hier aan. Liever geen e-mail meer ontvangen? Klik dan hier