Webversie? Klik dan hier.

Maart 2022

In deze editie van de Nieuwsbrief Groen Erfgoed een bijzonder verhaal over de oude eikenlaan van Huis te Manpad. Erfgoedhoveniers zetten stappen naar certificering, een interview met bestuurslid Arno Hoefakker. Het voorjaar in groen erfgoed wordt opgefleurd door stinzenplanten. Hoe ga je zorgvuldig om met authentieke historische stinzenpopulaties; het Gilde van Tuinbazen start een project. De grote renovatie van het Park in Rotterdam begint vorm te krijgen, een tussenstand. Er zijn dit voorjaar weer verschillende studiebijeenkomsten op het gebied van groen erfgoed gepland, zowel digitaal als live. En ook op het gebied van cursussen en opleidingen gebeurt van alles. In deze nieuwsbrief een verslag van de vrijwilligerscursus Historisch Groen en een update van cursussen die op de agenda staan.


Vervanging van een eikenlaan op Huis te Manpad in Heemstede

Op de als rijksmonument beschermde complex historische buitenplaats Huis te Manpad te Heemstede is afgelopen december een circa 150 jaar oude eikenlaan (de jaarringen moeten nog precies geteld worden) omgezaagd. Deze laan is het halfronde en het dwars daarop staande rechte deel van een laan- en padenstelsel in de vorm van een octant dat vermoedelijk in 1741 is aangelegd. Lees verder.


Met een mallejan getrokken door paarden wordt de stam van de eikenlaan naar de boot in de Leidsevaart gebracht - foto: Monique Shaw


Platform Groen Erfgoed: De toekomst van de kloostertuin

31 maart 2022

Op donderdagmiddag 31 maart besteedt het online Platform Groen Erfgoed aandacht aan de kloostertuin. Recentelijk publiceerde de RCE het onderzoek Van paterstuin tot Koningsbosch, een verkenning naar rijksbeschermde kloostertuinen. De aanleiding voor het onderzoek was het afnemend aantal kloosterlingen en de herbestemmingsopgave van kloosters die ook voor de tuin ingrijpende aanpassingen kan betekenen. Lees verder.


De berceau van klooster Sion in Diepenveen - foto Kees van Dam


Erfgoedhoveniers gaan op voor ERM-certificatie

Erfgoedhoveniers zijn gespecialiseerd in hovenierswerkzaamheden bij historische tuinen, parken, landgoederen en buitenplaatsen. ‘Maar hoe borgen wij het werken in en aan het historisch groen, en hoe borgen wij onze eigen kennis daarover? Die twee vragen deden meerdere Erfgoedhoveniers besluiten om op te gaan voor certificering’, vertelt Arno Hoefakker, die hierin het initiatief nam. Lees verder.


Hoveniers aan het werk bij het Muiderslot - foto Hoefakker Hoveniers


Eerste bijeenkomst Netwerk Groen Erfgoed Gemeenten

7 april 2022

Deze bijeenkomst was eerder aangekondigd voor 24 november 2021 maar werd in verband met de coronabeperkingen uitgesteld.

Stadsparken en plantsoenen zijn de levensaders van de steeds dichter bebouwde stad. Het belang van de groene ruimte is maatschappelijk en politiek dan ook meer in de publieke belangstelling gekomen. Lukt het om ondanks het intensieve gebruik van monumentale parken, het scala aan functies en de vraag naar veiligheid, ook de cultuurhistorische waarden overeind te houden? Lees verder.


Het Vondelpark in Amsterdam was 25-jaar rijksmonument in 2021 - foto Ruurd van Donkelaar


Stinzenplanten 365 dagen

De stichting Kastelen, historische Buitenplaatsen en Landgoederen (sKBL), de Nederlandse Tuinenstichting (NTs), het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Gilde van Tuinbazen organiseerden vorig jaar een succesvolle digitale studiemiddag over stinzenplanten op Huis Landfort te Megchelen. Er komt nu een vervolg om de komende jaren de kennisoverdracht en bewustwording bij zowel de eigenaren/beheerders als het grote publiek te bevorderen. Lees verder.


Boerenkrokus op Buitenplaats Berbice, Voorschoten - foto Hennes Claassen


Zuid-Hollandse vrijwilligers spijkeren kennis bij over

historisch groen

In de nazomer van 2021 vond de eerste cursus ‘Vrijwilliger in historisch groen’ in de provincie Zuid-Holland plaats. Twaalf enthousiaste vrijwilligers afkomstig van vier locaties, twee bevlogen docenten en één ondersteuner vanuit De Groene Motor meldden zich op 24 augustus op Buitenplaats Ockenburgh. De Groene Motor organiseerde de cursus in samenwerking met Stichting Kennisontwikkeling Groen Erfgoed (SKGE). Lees verder.


Huys ten Donk, Ridderkerk - foto Deyke van Donkelaar


Studiedag Petzold – 29 april 2022

Op 29 april verzorgt de Vakgroep Groen Erfgoed een studiedag over de Petzold-parken van prins Frederik in Wassenaar. Deze studiedag is een opmaat voor een tweedaags symposium over het werk van Petzold in Nederland in samenwerking met stichting Kastelen, Buitenplaatsen en Landgoederen (sKBL). Dit symposium zal plaatsvinden in het najaar van 2023 voor een internationaal publiek. Lees verder.


Parkaanleg bij Huize de Paauw, Wassenaar - foto Ruurd van Donkelaar


Cursussen en opleidingen

Dit jaar worden weer verschillende cursussen en opleidingen op het gebied van groen erfgoed georganiseerd voor professionals en vrijwilligers. De Erfgoedacademie biedt een cursus voor ambtenaren, de Hogeschool Utrecht start weer met de opleiding Groen Erfgoed en bij het NCE is de tweede lichting studenten brancheopleiding Hovenier Historisch Groen gestart. Lees verder.


Tuin van kasteel Zuylestein, Leersum. Foto BasvB via Wikimedia commons


Renovatie het Park in Rotterdam met een hoge ambitie!

Hét Park is een van de oudste stadsparken van Rotterdam. Het ligt aan de Maas bij de Euromast tegen de binnenstad aan. Het rijksmonumentale Park is voor de Rotterdammers van grote waarde. Het is een populair wandel- en recreatiegebied, biedt stadsnatuur en is een populaire festivallocatie. Lees verder.


Hét Park, Rotterdam. Foto Ruurd van Donkelaar


Gezamenlijk initiatief voor het groene erfgoed

Deze nieuwe nieuwsbrief wordt u aangeboden door het Gilde van Tuinbazen, de Vereniging van Erfgoedhoveniers, de Vakgroep Groen Erfgoed, de Stichting Kennisontwikkeling Groen Erfgoed, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg.

Redactie: Leo den Dulk (VGE), Ruurd van Donkelaar (ERM) en Theo van Oeffelt (ERM)

Meer informatie?

Kijk op onze website www.groenerfgoedzorg.nl of www.stichtingERM.nl
Ook iets melden in Groen Erfgoed Nieuwsbrief? Stuur een mail naar secretariaat@stichtingERM.nl
Wilt u de nieuwsbrief ontvangen, meld u dan hier aan. Liever geen e-mail meer ontvangen? Klik dan hier