Webversie? Klik dan hier.

Juli 2022

In deze editie van de Nieuwsbrief Groen Erfgoed een interview met bestuurslid Bibian van Rijckevorsel van de Federatie Particulier Grondbezit over de verantwoordelijkheden en zorgen van eigenaren van groen erfgoed. In navolging van het artikel in de vorige nieuwsbrief over certificering komt een erfgoedhovenier aan het woord die dit voorjaar zijn ERM-certficaat behaalde en een verslag van de eerste bijeenkomst van het Netwerk Groen Erfgoed Gemeenten. Het Gilde van Tuinbazen gaat samen met sKBL een platform opzetten om verdere samenwerking en uitwisseling tussen historische moestuinen te faciliteren. Op Landgoed Oranjestein komt extra aandacht voor historisch graslandbeheer. De tuinarchitect van Oranjestein: L.P.Roodbaard is wederom ook onderwerp van een omvangrijke promotie-studie. En het Platform Groen Erfgoed kondigt een volgende bijeenkomst aan over historiserende tuinen.


‘Particuliere eigenaren van kleine en grote landgoederen dragen bij aan kenmerkend landschap’

‘Eigenaren van groen erfgoed doen hun uiterste best dit erfgoed te onderhouden en te behouden. Maak het hen niet nog lastiger door een woud aan regels te bedenken. Dwing hen niet tot het eindeloos moeten afvinken van controlelijstjes. Werk met hen samen op basis van vertrouwen. En bovenal: verdeel subsidies niet voornamelijk over de grote terreinbeherende organisaties, maar ook over de kleinere particulieren. Juist die laatste dragen bij aan het zo typerende wisselende Nederlandse landschap’. Aldus vat Bibian van Rijckevorsel, bestuurslid Federatie Particulier Grondbezit het interview samen. Lees verder.


Landgoed Twickel - foto Deyke Jannink


Platform Groen Erfgoed – Historiserende tuinen

Zet vrijdagmiddag 7 oktober alvast in je agenda, want dan is er weer een mooi inhoudelijk Platform Groen Erfgoed.
In de jaren 80 van de vorige eeuw zijn een flink aantal historiserende tuinen en parken aangelegd. Zo’n tuin wekt de indruk een historische tuin te zijn, maar het is een nieuwe tuin in oude stijl. Ook deze tuinen en parken zijn alweer 40 jaar oud en behoren tot het groene erfgoed. Of is dat wel zo? En zo ja, welke zijn het beschermen waard en vooral, waarom? Lees verder.


De beeldentuin van De Havixhorst, De Schiphorst - foto Mariska de Boer


Groeiende aandacht voor historische moestuinen

De aandacht voor historische moestuinen groeit. Reden voor het Gilde van Tuinbazen en de Stichting Kastelen, historische Buitenplaatsen en Landgoederen (sKBL) om een drietal regiobijeenkomsten te organiseren voor vrijwilligers, tuinbazen en eigenaren van deze moestuinen. De animo was groot. De bijeenkomsten vonden plaats in de moestuin van Zuylestein, het Muiderslot en Twickel. Doel was kennis en informatie uit te wisselen en natuurlijk een inspirerend kijkje te nemen in andermans moestuin. Ook was er informatie over de Moestuinenregeling van het Cultuurfonds. Het Gilde en sKBL willen verdere samenwerking en uitwisseling tussen historische moestuinen faciliteren en gaan hiertoe een platform of netwerk vormen. Lees verder.


Moestuin kasteel Muiderslot - foto Ruurd van Donkelaar


Erfgoedhoveniers gecertificeerd voor ERM Certificaat

Afgelopen maanden zijn drie bedrijven gecertificeerd voor BRL ERM 6000 ‘Groen Erfgoed’: Reijm Hoveniers, Hoefakker hoveniers en Groenpartners. Tijdens de Monumentenbeurs 2022 is er een ERM certificaat uitgereikt aan erfgoedhovenier Gerrit Reijm. Lees verder.


Buitenplaats Bisdom van Vliet - foto Reijm Hoveniers


Netwerk Groen Erfgoed Gemeenten

Afgelopen voorjaar, op 7 april 2022, vond de eerste bijeenkomst plaats van het Netwerk Groen Erfgoed Gemeenten. Ruim 50 deelnemers vanuit zo’n 25 verschillende gemeenten en organisaties verzamelden zich in het Vondelpark waar we te gast waren bij de Gemeente Amsterdam.
Aanleiding was het in 2021 verscheen het rapport ‘Rijksbeschermd gemeentelijk groen onder de loep’. Hierin worden de resultaten weergegeven van een onderzoek naar groen erfgoed in beheer bij gemeenten. Het thema van de bijeenkomst was ‘Participatie in beheer’. Lees verder.


Het Vondelpark in Amsterdam was 25-jaar rijksmonument in 2021 - foto Ruurd van Donkelaar


Studie naar landschapsarchitect Roodbaard

Op 7 juli maart jl. is Els van der Laan-Meijer gepromoveerd op haar onderzoek naar de tuinarchitect Lucas Pieters Roodbaard (1782-1851). De promotie vond plaats op de TU Delft. De centrale vraag van het onderzoek luidde: waar herken je een ontwerp van Roodbaard aan? Lees verder.


Ontwerp van L.P.Roodbaard voor Lindenstein, Beetsterzwaag (Fr.)


Stichting Stinze-Stiens verwerft Landgoed Oranjestein

Een van de fraaie historische landgoederen die het kleine Friese dorp Oranjewoud (Oranjewâld) telt is Oranjestein. Het landgoed is lange tijd in bezit geweest van de familie De Beaufort en onlangs is de koopovereenkomst getekend met de stichting Stinze-Stiens. Lees verder.


Landgoed Oranjestein in Oranjewoud (Fr.) - foto Ruurd van Donkelaar


Evenementen in groen erfgoed

Door klimaatverandering zijn er in Nederland steeds meer zonnige droge dagen in het voorjaar en zomers die uitnodigen tot buitenactiviteiten. Bovendien zorgt bevolkingsgroei voor een groter publiek. Twee ingrediënten die zorgen voor een flink toegenomen aantal evenementen in historische stadsparken, tuinen en andere groene monumenten. Lees verder.


Voorjaarsfair op Dekema State, Jelsum (Fr.) - foto Ruurd van Donkelaar


Gezamenlijk initiatief voor het groene erfgoed

Deze nieuwe nieuwsbrief wordt u aangeboden door het Gilde van Tuinbazen, de Vereniging van Erfgoedhoveniers, de Vakgroep Groen Erfgoed, de Stichting Kennisontwikkeling Groen Erfgoed, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg.

Redactie: Leo den Dulk (VGE), Ruurd van Donkelaar (ERM) en Anna de Wit (ERM)


Meer informatie?

Kijk op onze website www.groenerfgoedzorg.nl of www.stichtingERM.nl
Ook iets melden in Groen Erfgoed Nieuwsbrief? Stuur een mail naar secretariaat@stichtingERM.nl
Wilt u de nieuwsbrief ontvangen, meld u dan hier aan. Liever geen e-mail meer ontvangen? Klik dan hier