Webversie? Klik dan hier.

Februari 2021

Gezamenlijk initiatief voor het groene erfgoed

Deze nieuwe nieuwsbrief wordt u aangeboden door het Gilde van Tuinbazen, de Vereniging van Erfgoedhoveniers, de Vakgroep Groen Erfgoed, de Stichting Kennisontwikkeling Groen Erfgoed, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg. De betrokken organisaties besteden elk aandacht aan het borgen van de kwaliteit in onderhoud en herstel van het cultuur-historisch groen. De behoefte aan onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling groeit. Deze nieuwsbrief richt zich primair op de betrokken professional in het groen erfgoed. Bijvoorbeeld als professionele opdrachtgever, beleidsmaker, coördinator, onderzoeker, landschapsarchitect, erfgoedhovenier, tuinbaas of werkvoorbereider. De distributie van deze nieuwsbrief verloopt in eerste instantie via de participerende organisaties.
U kunt zich via deze link rechtstreeks (gratis) abonneren.


Cementrustiek in de Overtuin Bisdom van Vliet

Op buitenplaatsen en in ander historisch groen is het belangrijk dat je als hovenier extra voorzichtig en terughoudend handelt, en dat je beseft dat je op een bijzondere plek aan het werk bent met bijzondere cultuurhistorisch waardevolle elementen. Lees verder.


Huidige restanten van de grot - foto Gerrit Reijm


Webinar Cementrustiek - 31 maart 2021

Cementrustiek: een bijna vergeten onderwerp. Het is een bijzondere ambachtskunst in rustieke, landelijke stijl gebaseerd op cement met andere materialen. Variërend van boomstambruggen, kluizenaarshutten, Lourdes-grotten en kunst-rotsen tot allerlei sierelementen in het interieur. Cementrustiek is in praktijk erg kwetsbaar. Wat weten we van cementrustiek en hoe restaureren we het? Tijdens dit webinar hoort u over achtergronden en praktijkervaringen met het beheer en behoud van cementrustiek. Interessant voor onderzoekers, uitvoerenden en eigenaren in zowel gebouwd erfgoed als groen erfgoed. Lees verder.


Links: Cementrustieke brug bij Jachtslot Mookerheide. Rechts: Fragment cementrustieke boomstam als brugleuning, Landgoed Hydepark Doorn - foto's Eric Blok


Jonge linden voor Huis te Manpad

Op het voorplein en naast het Huis te Manpad stonden tot twee jaar geleden een aantal oude monumentale Hollandse linden. Een lindeboom kan zeer oud worden. De leeftijd van deze linden werd geschat op ongeveer 280 jaar. Inmiddels vielen er de laatste jaren telkens linden uit en de verslechterende conditie van de resterende linden begon tot gevaarlijke situaties te leiden. Omdat de linden samen een historisch plantverband vormen, is in 2006 besloten alle linden gelijktijdig te vervangen. Lees verder.


De oude linden op het voorplein in 2011 - foto Ruurd van Donkelaar


Kaart groen erfgoed

Sinds november is de themakaart Groen Erfgoed uitgebreid met een nieuwe kaartlaag: de Rijksbeschermde groenaanleggen. Deze laat onder andere parken, tuinen en begraafplaatsen zien die beschermd zijn als rijksmonument. Lees verder.


Bron RCE


Erfgoed en bosbeheer

Bossen herbergen een breed scala aan erfgoedwaarden. Denk bijvoorbeeld aan hakhoutrelicten, wildwallen, grenspalen, leemkuilen, lanen, sprengen, rabatten, karrensporen, landweren, grafheuvels en raatakkers. Bossen herbergen ook patronen die samenhangen met de ontstaansgeschiedenis van het landschap, zoals verkavelingspatronen, historische wegennetten, bewoningsplekken, ontwateringstelsels en historische tuin- en parkontwerpen. Lees verder.


Links: Grafheuvels in het Elsterbos - foto Martijn Boosten (Probos). Rechts: Boswal - foto Mark van Benthem (Probos)


Nieuwe opleiding Hovenier Historisch Groen

Een jonge groene loot is in ontwikkeling bij het Nationaal Centrum voor Erfgoedopleidingen (NCE), de opleiding tot Hovenier Historisch Groen. Deze nieuwe opleiding wordt ontwikkeld in samenwerking met de Stichting Kennisontwikkeling Groen Erfgoed (SKGE) en vakspecialisten en is bedoeld voor hoveniers en andere professionals die werkzaam zijn of interesse hebben in het werken in groen erfgoed. Lees verder.


Het Poptaslot - foto Deyke van Donkelaar


Platform Groen Erfgoed

De organisatie van het Platform Groen Erfgoed is na een coronastop weer opgestart. De datum is niet meer de eerste woensdag van maart : we werken toe naar een vrijdagochtend eind april. Het thema is het vervangen van laanbomen. Nadere info volgt. Suggesties aan de programmacommissie zijn altijd welkom via n.lensvelt@cultureelerfgoed.nl.


Afgestorven beuk op Buitenplaats Elswout - foto Ruurd van Donkelaar


Tuinarchitect Lucas Pieters Roodbaard (1782-1851) en de landschapsstijl

Op 4 maart promoveert Mw. R.L. (Rita) Radetzky op haar onderzoek naar de tuinarchitect Lucas Pieters Roodbaard (Rolde 1782 – Leeuwarden 1851). Roodbaard heeft als vertegenwoordiger van de landschapsstijl een belangrijke bijdrage geleverd aan de tuinkunst in Nederland. Om hem in het bredere kader van de tuinarchitectuur in Noordwest-Europa te kunnen plaatsen, is het werk van de belangrijkste ontwerpers in Engeland, Duitsland en Nederland bestudeerd. Lees verder.


100 jaar Tuinen

Er is een themanummer van Tuin & Landschap in voorbereiding waarin van elk decennium van de afgelopen 100 jaar een voorbeeldtuin wordt behandeld. Daarmee ontstaat een caleidoscoop van de tuinarchitectuur uit de afgelopen eeuw. Dit themanummer wordt uitgegeven vanwege het 100-jarig bestaan van de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur. Lees verder.

Meer informatie?

Kijk op onze website www.groenerfgoedzorg.nl of www.stichtingERM.nl
Ook iets melden in Groen Erfgoed Nieuwsbrief? Stuur een mail naar secretariaat@stichtingERM.nl
Wilt u de nieuwsbrief ontvangen, meld u dan hier aan. Liever geen e-mail meer ontvangen? Klik dan hier